TÌM KIẾM VĂN BẢN


HỆ THỐNG VĂN BẢN

Ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu File
86-HD/TĐTN-BTG 23/10/2020 Hướng dẫn về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
137-KH/TĐTN-BTG 09/09/2020 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội
82-HD/TĐTN-BTG 28/08/2020 Hướng dẫn thông tin tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
2909-CV/TĐTN-BTG 27/08/2020 Công văn về việc đẩy mạnh tham gia thi thiết kế mô hình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII
135-KH/TĐTN-BTG 18/08/2020 Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động "Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
134-KH/TĐTN-BTG 11/08/2020 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
73-HD/TĐTN-BTG 19/05/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
124-KH/TĐTN-BTG 05/05/2020 Kế hoạch Theo dõi, nắm tình hình đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thanh niên đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
121-KH/TĐTN-BTG 24/04/2020 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
183-TB/TĐTN-BTG 13/04/2020 Thông báo kết quả thi tuần 4 Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội"
2521-CV/TĐTN-BTG 09/04/2020 CV V/v đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và thực hiện nghiêm cách ly xã hội
2514-CV/TĐTN-BTG 03/04/2020 Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 31 -CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội
228-ĐA/TĐTN-CTTN 01/04/2020 Đề án tổ chức Cuộc thi "Hà Nội trong em" năm 2020
116-KH/TĐTN-BTG 26/03/2020 Kế hoạch triển khai, học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên
115-KH/TĐTN-BTG 16/03/2020 Kế hoạch công tác "Dân vận khéo" năm 2020
69-HD/TĐTN-BTG 27/02/2020 Hướng dẫn về việc thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ "Lý luận trẻ" giai đoạn 2020 - 2022
64a-HD/TĐTN 05/02/2020 Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2020 - 2022
104 - KH/TĐTN-CTTN 03/02/2020 Kế hoạch Tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp
63a-HD/TĐTN-TCKT 01/12/2019 Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022
62a-KH/TĐTN-BTG 08/01/2019 Kế hoạch Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022