TÌM KIẾM VĂN BẢN


HỆ THỐNG VĂN BẢN

Ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu File
103-HD/TĐTN-BTG 26/02/2021 Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
Đề cương 25/02/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
102-HD/TĐTN-BTG 25/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
158-KH/TĐTN-BTG 22/02/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
3394-CV/TĐTN-BTG 19/02/2021 Công văn và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911-06/3/2021)
12-CTrTr/TĐTN-VP 29/01/2021 Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2021
3376-CV/TĐTN-BTG 29/01/2021 Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
3364-CV/TĐTN-BTG 27/01/2021 Công văn v/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động 03/02/2021
98-HD/TĐTN-BTG 21/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử và các sự kiện chính trị nổi bật trong năm 2021
95-HD/TĐTN-BTG 15/12/2020 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
Sách các bài học LLCT 10/12/2020 Sách các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên
93-HD/TĐTN-BTG 02/12/2020 Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
145-KH/TĐTN-BTG 02/12/2020 Kế hoạch triển khai, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
146-KH/TĐTN-TCKT 02/12/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951 - 28/3/2021)
86-HD/TĐTN-BTG 23/10/2020 Hướng dẫn về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
NQ Đại hội XVII 13/10/2020 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
137-KH/TĐTN-BTG 09/09/2020 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội
2909-CV/TĐTN-BTG 27/08/2020 Công văn về việc đẩy mạnh tham gia thi thiết kế mô hình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII
64a-HD/TĐTN 05/02/2020 Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2020 - 2022
63a-HD/TĐTN-TCKT 01/12/2019 Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022