TÌM KIẾM VĂN BẢN


HỆ THỐNG VĂN BẢN

Ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu File
51-HD/TĐTN-TNTH 23/02/2024 Hướng dẫn Công tác dư luận xã hội năm 2024
72-KH/TĐTN-BTG 22/12/2023 Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Tuổi trẻ Thủ đô ứng xử văn minh trên không giang mạng" giai đoạn 2023 - 2030
59-KH/TĐTN-BTG 15/11/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội
23-NQ/HĐTD 17/08/2023 Nội quy thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành, Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
22-TB/HĐTD 17/08/2023 Thông báo về danh sách phòng thi, ca thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
15-TB/HĐTD 11/08/2023 Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảmg, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
12-TB/HĐTD 31/07/2023 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
07-QC/HĐTD 31/07/2023 Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ quốc Chí
08-NQ/HĐTD 31/07/2023 Nội quy thi tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
02-TB/HĐTD 04/07/2023 Thông báo hình thức thi tuyển và nội dung tài liệu ôn tập Vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2023
1206-TB/TU 15/06/2023 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
17-HD/TĐTN-CTTM 28/04/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 5 năm 2023
30-TB/TĐTN-TCKT 06/03/2023 Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội
26-ĐA/TĐTN-TCKT 06/03/2023 Đề án thi tuyển chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội
366-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v/v tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
365-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v/v tuyên truyền Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)
364-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v.v hưởng ứng Tuần lễ áo dài
363-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v/v hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
28-QĐ/TĐTN-TCKT 27/10/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
648-BC/TĐTN-VP 11/10/2022 Báo cáo chính trị của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khoá XV trình tại Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVI