TÌM KIẾM VĂN BẢN


HỆ THỐNG VĂN BẢN

Ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu File
17-HD/TĐTN-CTTM 28/04/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 5 năm 2023
30-TB/TĐTN-TCKT 06/03/2023 Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội
26-ĐA/TĐTN-TCKT 06/03/2023 Đề án thi tuyển chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội
366-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v/v tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
365-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v/v tuyên truyền Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)
364-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v.v hưởng ứng Tuần lễ áo dài
363-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v/v hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
362-CV/TĐTN-BTG 27/02/2023 Công văn v/v sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
14-KH/TĐTN-CNVC&ANQP 21/02/2023 Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023
344 -CV/TĐTN-BTG 20/02/2023 Công văn v/v tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023
343 -CV/TĐTN-BTG 20/02/2023 Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương Văn hóa Việt Nam"
03-CTr/TĐTN-VP 14/02/2023 Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2023
04-CTr/TĐTN-VP 14/02/2023 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
318-CV/TĐTN-BTG 09/02/2023 Công văn v/v tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023
296-CV/TĐTN-BTG 03/02/2023 Công văn về việc thực hiện Chỉ thị 15 -CT/TU ngày 13/9/2022 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải ở cơ sở
295-CV/TĐTN-BTG 03/02/2023 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/12/2023)
294-CV/TĐTN-BTG 03/02/2023 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
21-TB/TĐTN-VP 31/01/2023 Thông báo về việc phân công công tác đối với Thường trực Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
11-KH/TĐTN-BTG 30/01/2023 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
274-CV/TĐTN-BTG 18/01/2023 Công văn về việc tăng cường pháp luật dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023