TÌM KIẾM VĂN BẢN


HỆ THỐNG VĂN BẢN

Ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu File
214 -KH/TĐTN-BTG 12/01/2022 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
212-KH/TĐTN-BTG 05/01/2022 Kế hoạch tuyên tuyền Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội
199-KH/TĐTN-TCKT 30/09/2021 Kế hoạch 199-KH/TĐTN-TCKT về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
197-KH/TĐTN-BTG 22/09/2021 Thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026
Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 03/09/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
3896-CV/TĐTN-BTG 03/09/2021 Công văn v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
193-KH/TĐTN-BTG 02/09/2021 Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, Chương trfinh phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Thủ đô
3881-CV/TĐTN-BTG 27/08/2021 Công văn về việc tăng cường công tác định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
3879-CV/TĐTN-BTG 27/08/2021 Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
3875-CV/TĐTN-BTG 25/08/2021 Công văn v/v tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập internet Việt Nam
3829-CV/TĐTN-BTG 01/08/2021 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 05 -CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội
3814-CV/TĐTN-BTG 26/07/2021 Công văn v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
310-TB/TĐTN-VP 25/07/2021 Thông báo về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19
3802-CV/TĐTN-BTG 22/07/2021 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
3800-CV/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 22/07/2021 (Hỏa tốc) Công văn v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
3783-CV/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 19/07/2021 Công văn v/v ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19
3781-CV/TĐTN-BTG 16/07/2021 Công văn v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sỹ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
3780-CV/TĐTN-BTG 16/07/2021 Công văn v/v thông tin, tuyên truyền thông điệp quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
3740-CV/TĐTN-BTG 01/07/2021 Công văn v/v hưởng ứng Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XV, năm 2021 - 2022
13-CTr/TĐTN-VP 19/05/2021 Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025