LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 (TỪ NGÀY 30/3/2020 ĐẾN NGÀY 05/4/2020)


Thứ

ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ 2

(30/3)

09h00

Ban Tuyên giáo Thành đoàn

Giao ban công tác phòng, chống dịch khối Tuyên giáo trên địa bàn thành phố

 

Đ/c Hưng

 

 

14h30

Hội trường Gác 3 Thành đoàn

Họp Thường trực Thành đoàn

Đ/c Việt

TTTĐ

VP

Các đ/c

có Giấy mời

Thứ 3

(31/3)

08h00

Phòng 903 Thành ủy Hà Nội

(Số 09 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm)

Hội nghị giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

 

TTTĐ

 

Đ/c Hồng (VP)

Thứ 4 (01/4)

10h00

Phòng họp Gác 3 Thành đoàn

Sinh hoạt Chi bộ Ban CNVC và ANQP

 

 

Ban CNVC

Đảng viên Chi bộ Ban CNVC

Thứ 5

(02/4)  

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ MÙNG 10 THÁNG 3

Thứ 6 (03/4)

08h00

Phường Phạm Đình Hổ,

quận Hai Bà Trưng

Đoàn làm việc của Trung ương Đoàn khảo sát 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

 

Đ/c Việt

Ban TCKT

Lãnh đạo

Ban TCKT, Ban ĐKTN và ĐBDC

10h00

Quận ủy Hai Bà Trưng

Đoàn làm việc của Trung ương Đoàn khảo sát 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

 

Đ/c Việt

Ban TCKT

Lãnh đạo

Ban TCKT,

Ban ĐKTN và ĐBDC

10h00

Hội trường Gác 3 Thành đoàn

Sinh hoạt chi bộ Ban Thanh niên Trường học

Đ/c Thiện (BTCB)

 

Ban TH

Đảng viên

Chi bộ Ban TH

14h00

Hội trường Gác 3 Thành đoàn

Đoàn làm việc của Trung ương Đoàn khảo sát 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

 

TTTĐ

Ban TCKT

Các đ/c

UV BTV Thành đoàn

Thứ 7

(04/4)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật (05/4)