VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 93-KH/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 02/04/2024
Người ký
Trích yếu Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Thể loại Hệ thống văn bản