VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 648-BC/TĐTN-VP
Ngày có hiệu lực 11/10/2022
Người ký
Trích yếu Báo cáo chính trị của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khoá XV trình tại Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVI
Thể loại Báo cáo