Khai mạc lớp tập huấn công tác xây dựng tổ chức Đoàn năm 2022

12:58 - 11/01/2022     198
Ngày 10/1, Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng trường Lê Duẩn tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác xây dựng tổ chức Đoàn năm 2022 cho cán bộ Đoàn Thủ đô.
Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh trong toàn nhiệm kỳ, đặc biệt sau sự ra đời của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Mô hình sinh hoạt, bồi dưỡng lý luận hiệu quả cho người trẻ
Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Mô hình sinh hoạt, bồi dưỡng lý luận hiệu quả cho người trẻ

Trong năm 2021, mô hình CLB Lý luận trẻ được các cấp bộ Đoàn Thủ đô duy trì hiệu quả với nhiều buổi sinh hoạt chất lượng, thực sự trở thành một mô hình sinh hoạt, bồi dưỡng lý luận hiệu quả cho người trẻ; đặc biệt đối với các cơ sở Đoàn khối Địa bàn dân cư.

CLB Lý luận trẻ Cụm 4 Đoàn Thanh niên khối Trường học đặt câu hỏi: làm sao để "hòa nhập" nhưng không "hòa tan"
CLB Lý luận trẻ Cụm 4 Đoàn Thanh niên khối Trường học đặt câu hỏi: làm sao để "hòa nhập" nhưng không "hòa tan"

Sáng 28/10, CLB Lý luận trẻ Cụm 4 Đoàn Thanh niên khối Trường học đã tổ chức sinh hoạt CLB với Chủ đề: "Hội nhập quốc tế: làm sao để "hòa nhập" nhưng không "hòa tan" thông qua hình thức trực tuyến trên phần mềm Zoom meeting với gần 400 sinh viên là thành viên các CLB Lý luận trẻ tham gia.

“Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc”
“Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc”

Đường Hồ Chí Minh trên biển là một trong những phát kiến xuất sắc của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cùng với thời gian, con đường huyền thoại với những chiến công hiển hách của lực lượng Hải quân và nhân dân các tỉnh duyên hải nơi tuyến đường đi qua đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ tích.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh
Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu; Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân thanh niên; chiều 21/10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Toạ đàm "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới".

Khúc tráng ca trên biển
Khúc tráng ca trên biển

Lật giở những trang lịch sự hào hùng, đường Hồ Chí Minh trên biển năm ấy đã tạo nên phương thức vận chuyển mới quan trọng, bảo đảm chi viện cho chiến trường miền Nam. Lớp lớp thanh niên trên những con tàu không số thô sơ, nhỏ bé, chở vũ khí đã bí mật, bất ngờ, dũng cảm vượt qua bão táp của biển cả, sự ngăn chặn, bao vây của hải quân, không quân địch để đi đến chiến trường.

Cán bộ Đoàn Thủ đô nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội - phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng
Cán bộ Đoàn Thủ đô nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội - phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng

Chiều 15/10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông và xây dựng các ấn phẩm truyền thông trên mạng xã hội” cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt cấp Thành phố và cơ sở. Nội dung chuyên đề nằm trong Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn do Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Trường Lê Duẩn đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến 15/10/2021.

Giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”
Giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”

Xác định rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Thành đoàn Hà Nội đã quán triệt trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Củng cố, tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo cáo viên giỏi Thủ đô từng bước đưa Nghị quyết XIII của Đảng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên
Báo cáo viên giỏi Thủ đô từng bước đưa Nghị quyết XIII của Đảng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên

Nhằm tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên Thành phố có điều kiện học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân Thủ đô những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và 10 Chương trình công tác của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII; chiều 16/9, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2021 điểm cầu chính tại trường Đội Lê Duẩn và trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Meeting.

Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên
Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên

Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, thông tin xấu độc xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội tác động tiêu cực đến người dân, nhất là giới trẻ. Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên là việc làm quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

CLB Lý luận trẻ Cụm 1 Đoàn Thanh niên khối Trường học thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB
CLB Lý luận trẻ Cụm 1 Đoàn Thanh niên khối Trường học thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB

Sáng 25/7, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thuộc Đoàn Thanh niên các trường trong Cụm thi đua số 1 khối Trường học đã tổ chức sinh hoạt liên CLB, tiến hành thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB. Hoạt động do Đoàn Thanh niên trường Đại học Mở Hà Nội đăng cai tổ chức tại điểm cầu chính, kết nối với 12 điểm cầu các trường trong Cụm thi đua số 1 thông qua phần mềm Zoom meeting.

Tuổi trẻ Thủ đô thăm hỏi thân nhân gia đình chiến sỹ đang công tác  nơi biên giới, hải đảo
Tuổi trẻ Thủ đô thăm hỏi thân nhân gia đình chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo

Ngày 20/7 Đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội do đồng chí Lý Duy Xuân – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã đến thăm và tặng quà các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo.

Nhân Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7): Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam
Nhân Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7): Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam

Với tầm nhìn chiến lược về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, cách đây 71 năm, ngày 15-7-1950, Bác Hồ đã chỉ đạo Đảng đoàn Ban Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức đội thanh niên tập trung dài ngày để phục vụ kháng chiến và kiến quốc, khi kháng chiến thành công, lấy tên là: “Đội Thanh niên xung phong công tác”.

#Thank you, Vietnam! - Khởi tạo lời cảm ơn, xây dựng nguồn quỹ nhân ái
#Thank you, Vietnam! - Khởi tạo lời cảm ơn, xây dựng nguồn quỹ nhân ái

Nhằm thúc đẩy, lan toả những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã hội, thể hiện lòng biết ơn, tri ân đối với thế hệ đi trước, với những tổ chức, cá nhân đã cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng thói quen tốt cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, thiết thực tạo lập nguồn quỹ triển khai các công trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng nhà mạng VinaPhone tổ chức và công bố, phát động chương trình #Thank you, Vietnam! năm 2021.