Chặn đứng 'ngọn gió độc' trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Chặn đứng 'ngọn gió độc' trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Để chuẩn bị cho dấu mốc trọng đại này, cả nước đang đồng lòng, hợp sức tạo đà tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đưa dân tộc Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên
Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Hội và công tác Hội LHTN năm 2020.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ THEO CHỦ TRƯƠNG 1+2 ĐỐI VỚI CÁN BỘ THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI NĂM 2020
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ THEO CHỦ TRƯƠNG 1+2 ĐỐI VỚI CÁN BỘ THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI NĂM 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35 – KH/TĐTN-TCKT ngày 28/5/2018 về việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Thành đoàn Hà Nội giai đoạn 2018 - 2022.

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng tình hình bão lũ tại miền Trung để xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng tình hình bão lũ tại miền Trung để xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước

Trong lúc Đảng, Nhà nước, người dân đang nỗ lực, đồng lòng để ứng phó, giải quyết hậu quả bão lũ thì số đối tượng chống đối chính trị, phản động lại ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn khó lường.

Vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trong tình hình hiện nay, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên và đảng viên trẻ...

Tuyên truyền an toàn giao thông tới học sinh Thủ đô
Tuyên truyền an toàn giao thông tới học sinh Thủ đô

Sáng 5/10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền về Luật giao thông và cuộc thi “Tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid-19”. Chương trình được Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) đăng cai thực hiện.

Cán bộ Đoàn chủ chốt tìm hiểu về Luật Thanh niên 2020
Cán bộ Đoàn chủ chốt tìm hiểu về Luật Thanh niên 2020

Chiều 28/9, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Tọa đàm “Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020” cho các cán bộ Đoàn chủ chốt.

Tập huấn đội ngũ cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số
Tập huấn đội ngũ cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số

Ngày 22/9, tại trường Lê Duẩn, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn đội ngũ cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố năm 2020.

300 cán bộ Hội được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ
300 cán bộ Hội được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ

Sáng 22/9, chương trình tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tới dự.

Thanh niên Thủ đô viết tiếp truyền thống anh hùng
Thanh niên Thủ đô viết tiếp truyền thống anh hùng

90 năm sắt son niềm tin với Đảng, giữ trọn lời thề xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, lực lượng thanh niên thời chiến cũng như thời bình luôn là nguồn xung lực mạnh mẽ nhất của đất nước, là đại biểu cho tinh thần tự tôn và sự đi lên của cả dân tộc...

Mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn tại địa bàn dân cư
Mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn tại địa bàn dân cư

Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư là những người thủ lĩnh phong trào ở cơ sở, là cầu nối giữa chi đoàn với đoàn cấp trên và cấp ủy và là người chịu trách nhiệm về mọi mặt của công tác đoàn. Đội ngũ Bí thư Chi đoàn có mạnh thì phong trào cơ sở mới có nền tảng, mới khoa học và thiết thực...

3 thí sinh xuất sắc nhận giải tuần 4 cuộc thi Olympic tiếng Anh
3 thí sinh xuất sắc nhận giải tuần 4 cuộc thi Olympic tiếng Anh

Sáng 26/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và trao giải tuần 4 - vòng thi trực tuyến khu vực Hà Nội cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020.

Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn khối trường
Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn khối trường

Trong hai ngày 24, 25/8, Quận đoàn Hà Đông (Hà Nội) phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội khối trường học năm 2020.

Xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện 2020
Xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện 2020

Sáng 14/8, Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức họp, thẩm định, xét chọn hồ sơ Thủ khoa xuất sắc năm 2020.

Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng
Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải chủ động, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.