VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 96-TB/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 26/04/2024
Người ký
Trích yếu Thông báo một số nội dung Cuộc thi tìm hiểu về Chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Thể loại Hệ thống văn bản