VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 08-NQ/HĐTD
Ngày có hiệu lực 31/07/2023
Người ký
Trích yếu Nội quy thi tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
Thể loại Hệ thống văn bản