VĂN BẢN

Số/Kí hiệu -HD/TĐTN-TCKT
Ngày có hiệu lực 11/03/2024
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn Tháng Thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Thể loại Hệ thống văn bản