VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 199-KH/TĐTN-TCKT
Ngày có hiệu lực 30/09/2021
Người ký
Trích yếu Kế hoạch 199-KH/TĐTN-TCKT về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thể loại Kế hoạch