VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 67-Hd/TĐTN-TCKT
Ngày có hiệu lực 27/02/2020
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng Thanh niên năm 2020
Thể loại Hệ thống văn bản