VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 115-HD/TĐTN-CNVC&ANQP
Ngày có hiệu lực 02/07/2021
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 7 năm 2021
Thể loại Hướng dẫn