VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 365-CV/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 27/02/2023
Người ký
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)
Thể loại Công văn