VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 366-CV/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 27/02/2023
Người ký
Trích yếu Công văn v/v tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thể loại Công văn

VĂN BẢN KHÁC

Ký hiệu Ngày Trích yếu File
31-HD/TĐTN-BTG 07/09/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2023
22-TB/HĐTD 18/08/2023 Thông báo về danh sách phòng thi, ca thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
23-NQ/HĐTD 18/08/2023 Nội quy thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành, Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
30-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 13/08/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 8/2023
28-QĐ/TĐTN-TCKT 13/08/2023 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
648-BC/TĐTN-VP 13/08/2023 Báo cáo chính trị của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khoá XV trình tại Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVI
15-TB/HĐTD 11/08/2023 Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảmg, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
12-TB/HĐTD 31/07/2023 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
08-NQ/HĐTD 31/07/2023 Nội quy thi tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
07-QC/HĐTD 31/07/2023 Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ quốc Chí