VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 363-CV/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 27/02/2023
Người ký
Trích yếu Công văn v/v hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Thể loại Công văn