TÀI LIỆU SINH HOẠT ĐOÀN

Ký hiệu Ngày Trích yếu File
-HD/TĐTN-TCKT 11/04/2024 HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn Tháng Thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
46-HD/TĐTN-BTG 08/01/2024 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 1 và tháng 2 năm 2024
41-HD/TĐTN-CTTN 09/11/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 11 năm 2023
39-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 01/10/2023 HƯỚNG DẪN sINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2023
31-HD/TĐTN-BTG 29/08/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2023
30-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 28/07/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 8/2023
27-HD/TĐTN-CNVC&ANQP 30/06/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 7 năm 2023
22-HD/TĐTN-TNTH 31/05/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 6 năm 2023
14 -KH/TĐTN-VP 02/03/2023 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 4 với chủ đề "Niềm tin quyết thắng"
13-HD/TĐTN-TCKT 01/03/2023 Hướng dẫn Sinh hoạt Chi đoàn Tháng Thanh niên với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
19-TB/TĐTN-BTG 16/01/2023 Thông báo về việc định hướng sinh hoạt chi đoàn hằng tháng năm 2023
08a-HD/TĐTN-BTG 26/12/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 1, 2/2023
03-HD/TĐTN-CTTN 01/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2022 với chủ đề "Gửi ngàn việc tốt - Tri ân thầy cô"
143-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 03/10/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2022 với chủ đề "Tự hào Thủ đô ngàn năm văn hiến và truyền thống Hội LHTN Việt Nam"
142a-HD/TĐTN-BTG 31/08/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2022 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
142-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 01/08/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2022 với chủ đề "Tôi yêu Hà Nội"
136-HD/TĐTN-TNTH 29/05/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2022 với chủ đề "Thích ứng linh hoạt - Mùa hè xung kích"
134a-HD/TĐTN-CTTN 29/04/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2022 với chủ đề "Mừng sinh nhật Bác - Tự hào truyền thống Đội"
132a-HD/TĐTN-VP 30/03/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2022 với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui"
365-TB/TĐTN-BTG 08/03/2022 Thông báo về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn hằng tháng năm 2022