Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Cần tạo điều kiện cho thế hệ trẻ cống hiến

00:00 22/06/2019        759Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ sự vui mừng khi gặp gỡ, đối thoại với hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô.

Đây là nhiệm vụ thường xuyên của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ Thành phố tới cơ sở, nhằm lắng nghe để kịp thời chỉ đạo, tổ chức giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng; đồng thời tiếp thu những sáng kiến, đề xuất của đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với cấp ủy, chính quyền và các lĩnh vực của Thành phố, phát huy trí tuệ và sức trẻ nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, thanh niên trong mọi giai đoạn cách mạng luôn là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, là lực lượng hậu bị của Đảng. Trong suốt 65 năm lịch sử đấu tranh bảo vệ và phát triển Thủ đô, Thanh niên Hà Nội các thời kỳ đã và đang khẳng định được điều đó bằng những cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Thủ đô nói riêng và của đất nước. Trong công cuộc đổi mới, vì sự phát triển đi lên của đất nước, tuổi trẻ Thủ đô sẵn sàng xung kích đảm nhận những công việc vất vả, khó khăn, có ý nghĩa cộng đồng, xã hội to lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trò chuyện cùng các lãnh đạo và cán bộ Đoàn Thanh niên Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trò chuyện cùng các lãnh đạo và cán bộ Đoàn Thanh niên Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội hoan nghênh và đánh giá cao vai trò, vị trí và những đóng góp của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Thành phố đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phù hợp với các khối đối tượng, quan tâm tới khu vực đồng bào dân tộc tiểu số, địa bàn khó khăn, thanh thiếu nhi khuyết tật, yếu thế, đối tượng dễ bị tổn thương,…Thành đoàn thực hiện rất tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố. Thành đoàn đã phối hợp với LĐLĐ thành phố tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân,…chung tay thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của thành phố. Thành đoàn Hà Nội chăm lo xây dựng tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đạt kết quả thiết thực và toàn diện.

Những kết quả đạt được từ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung; xây dựng Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện.

“Hội nghị gặp gỡ và đối thoại hôm nay có 16 đại biểu thanh niên phát biểu ý kiến với tinh thần trách nhiệm, cởi mở, dân chủ. Các ý kiến đã phản ánh trí tuệ, hơi thở của đất nước; đồng thời cho thấy đoàn viên, thanh niên hết sức quan tâm, mong muốn Thủ đô và đất nước ta phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và tiềm năng của đoàn viên, thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, các cấp bộ Đoàn Thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Một là Đoàn Thanh niên Thành phố cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Hai là Đoàn Thanh niên Thành phố phải nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ”; Tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng sâu sắc thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Thành phố cần chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí, vai trò của tổ chức đoàn.

Đặc biệt, Thành đoàn cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành Thành phố chú trọng tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng, thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp, chương trình hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố.

 

Theo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC