Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

22:12 14/05/2024        1145Ngày 14/5, tại trường Lê Duẩn, trong khuôn khổ chương trình Lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2024.

Dự lớp lập huấn có đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Thành đoàn; Ban Giám hiệu Trường Lê Duẩn; Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Trưởng khoa Công tác Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Báo cáo viên tại lớp học và hơn 350 học viên là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Thành đoàn; cùng với hơn 1000 cán bộ Đoàn cấp cơ sở (Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở và Chi đoàn) phụ trách công tác kiểm tra ở cơ sở theo dõi tập huấn công tác kiểm tra, giám sát qua phần mềm trực tuyến Zoom.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại lớp tập huấn

Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ rất quan trọng và là một trong những phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức của Đoàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thành đoàn Hà Nội thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật cho cán bộ Đoàn.

Các lớp bồi dưỡng giúp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách; đồng thời bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn làm công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững phương pháp áp dụng những quy định, quy chế, quy trình khi triển khai nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên thanh niên lắng nghe các nội dung tại lớp

Tại lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Trưởng khoa Công tác Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã truyền đạt các nội dung quan trọng trong chuyên đề “Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” như: giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn của đoàn viên; kỷ luật Đoàn và việc thi hành kỷ luật Đoàn; thẩm quyền thi hành kỷ luật Đoàn; kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của đoàn.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Trưởng khoa Công tác Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã truyền đạt tới đoàn viên thanh niên các nội dung quan trọng trong chuyên đề “Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trao đổi, thảo luận trực tiếp với báo cáo viên những vấn đề còn chưa rõ, vướng mắc trong thực tiễn công tác tại cơ sở. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được cung cấp những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Trong thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo và tổ chức mở các lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ và đoàn viên thanh niên và xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đoàn vững mạnh.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC