Xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

19:21 08/03/2023        596Chiều 8/3, Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” đã họp, bình xét để lựa chọn ra 10 “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” - những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2022 trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban ngành thành phố là thành viên Hội đồng; Lãnh đạo các phòng, ban Thành đoàn Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh, đây là năm thứ 14 liên tiếp, Thành đoàn tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô, có đóng góp tích cực và nổi bật trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" cũng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, với mục tiêu: Động viên, cổ vũ, phát hiện, suy tôn những điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước; Tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Thực hiện Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, để kịp thời giới thiệu các gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai quy trình xét chọn chặt chẽ, khách quan và phát hiện các cá nhân tiêu biểu.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai công văn số 297-CV/TĐTN-VP ngày 3/2/2023 tới các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc về việc giới thiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu đảm bảo yêu cầu theo quy chế; Đồng thời, gửi công văn tới các Sở, ngành liên quan về việc đề nghị giới thiệu đại biểu xét chọn giải thưởng.

Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” họp bình xét để lựa chọn ra 10 “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2022

Sau quá trình xét chọn, các đơn vị, Sở, ngành đã phản hồi về việc đề xuất gương mặt trẻ tiêu biểu. Cụ thể: 41 đơn vị gửi đề xuất, giới thiệu gương mặt trẻ; 3 trường hợp phát hiện qua báo chí và quá trình công tác; 3 trường hợp tự ứng cử.

Đến hết ngày 24/2/2023, Thành đoàn Hà Nội đã nhận được tổng số 60 hồ sơ trên các lĩnh vực, cụ thể như sau: Lĩnh vực Học tập, nghiên cứu khoa học: 30 hồ sơ; Lĩnh vực Lao động sáng tạo, phát triển kinh tế: 8 hồ sơ; Lĩnh vực Quốc phòng an ninh: 2 hồ sơ; Lĩnh vực Thể dục Thể thao: 6 hồ sơ; Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật: 4 hồ sơ; Lĩnh vực Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 10 hồ sơ.

Căn cứ trên số lượng hồ sơ của các nhóm lĩnh vực, đồng thời căn cứ các điều kiện khách quan của năm 2022 như: Là năm diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEAGAMES lần thứ 31; Thủ đô và đất nước tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19; Phong trào khởi nghiệp, sáng tạo tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn, phát triển sản phẩm OCOP; Phong trào học tập, nghiên cứu khoa học cũng như việc thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao được quan tâm... Bộ phận thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành đoàn xin ý kiến Hội đồng về chỉ tiêu xét chọn các Gương mặt trẻ theo từng lĩnh vực, theo đó, đề xuất ưu tiên lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; Lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế và lĩnh vực Thể dục Thể thao.

Hội đồng xét chọn sẽ trao đổi, bàn thảo và cân nhắc rất kỹ lưỡng để xét chọn ra 10 ứng viên xuất sắc nhất. Bởi 60 gương mặt trẻ đều có bề dày thành tích học tập, lao động, sản xuất kinh doanh và có những cống hiến to lớn đối với cộng đồng.

Thông qua giải thưởng và các hoạt động thực tiễn các gương mặt trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo; Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ Thủ đô.

Bộ phận Thường trực đã chọn lọc hồ sơ, đề xuất 10 gương mặt có thành tích tiêu biểu nổi bật trong các lĩnh vực và xin ý kiến hội đồng về cơ cấu, chỉ tiêu xét chọn các gương mặt trẻ theo từng lĩnh vực. Trong đó, nhiều lĩnh vực được ưu tiên xét chọn như: Học tập, nghiên cứu khoa học; lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế và lĩnh vực Thể dục Thể thao.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC