Xây dựng nhân cách, đạo đức cách mạng cho đảng viên trong thời đại 4.0

15:36 27/05/2020        1028Tham luận tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho rằng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng là một nội dung quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc rèn đức, luyện tài đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

4.0 - Mừng và lo

Đồng chí Trần Quang Hưng nhấn mạnh, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cho chúng ta cơ hội và cả những thách thức. Đó là cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế. 

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Tuy nhiên, Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tiềm ẩn thách thức trên mọi mặt của đời sống - xã hội; trong đó có tác động trực tiếp đến đời sống, chính trị. Bên cạnh đó, còn có những hệ lụy do thông tin không kiểm soát trên mạng Internet. Tận dụng những yếu tố mặt trái của Cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội đã bằng nhiều chiêu thức công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trên phương diện lý luận và thực tiễn.

Lợi dụng sự phát triển của máy tính, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và sự bùng nổ thông tin trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lấy cái đẹp đẩy lùi cái xấu

Chính vì vậy, việc giáo dục cách mạng cho cán bộ, Đảng viên, người lao động, đặc biệt là đảng viên trẻ trở nên hết sức cấp thiết.

Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn Hà Nội trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên cơ quan, đoàn viên thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội và kịp thời đưa ra những định hướng đúng đắn, phù hợp; cụ thể như: tổ chức các diễn đàn, tọa đàm “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả “Câu lạc bộ 05”, “Câu lạc bộ lý luận trẻ” với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ, duy trì thường xuyên Đội phản ứng nhanh trên mạng xã hội; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên facebook cá nhân các đồng chí đảng viên trẻ, fanpage, website Thành đoàn Hà Nội,…

Phát huy vai trò của các công cụ hỗ trợ với công nghệ, phương tiện hiện đại trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị nói chung, đạo đức cách mạng nói riêng. Ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội với hình thức sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động tuyên truyền, để làm sâu rộng hơn nữa tính chất cách mạng, khoa học, tiến bộ và sự cần thiết phải rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp xây dựng đạo đức cách mạng

Nêu cao tính tự giác 

Đảng cần sát cánh với quần chúng nhân dân nâng cao ý thức về bản lĩnh, lòng tự trọng của cán bộ, người lao động khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; kết hợp giữa kỹ năng tự bảo vệ và ý thức trách nhiệm trước tập thể, cộng đồng khi tham gia không gian mạng để không chỉ cập nhật, sử dụng thông tin đúng, chính xác mà còn đảm bảo phản ánh đúng sự thật khách quan, có chọn lọc, kiểm định, kiểm soát chặt chẽ thông tin nhằm giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cách mạng cho quần chúng nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng.

 

ANH VŨ, ẢNH VƯƠNG ĐỨC (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/xay-dung-nhan-cach-dao-duc-cach-mang-cho-dang-vien-trong-thoi-dai-40-d2084447.html 

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC