Tuổi trẻ Thủ đô học tập, quán triệt chuyên đề “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2023

18:18 02/06/2023        4040Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Lê Duẩn có các đồng chí: Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Nguyễn Thứ Mười, Hiệu trưởng trường Lê Duẩn; cùng lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn, cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Thành đoàn Hà Nội; các đồng chí là học viên Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội cho cán bộ Đoàn khối trường.

Điểm cầu chính Hội nghị

Dự học tại 107 điểm cầu trực tuyến cấp huyện có tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách đoàn cấp huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu nhân tài - Nhân lực đã thông tin đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” dành cho cán bộ Đoàn; “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu nhân tài - Nhân lực đã thông tin đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô 2 chuyên đề

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; Đưa nội dung học tập chuyên đề năm vào sinh hoạt đoàn, đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục.

Một số hình ảnh học tập tại các điểm cầu trực tuyến:

 

Báo TTTĐ 

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC