Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gương mẫu học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên – Xây dựng hình mẫu Bộ đội Cụ Hồ làm theo lời Bác

11:32 22/11/2020        809Sáng 21/11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị "Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gương mẫu học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên - Xây dựng hình mẫu Bộ đội Cụ Hồ làm theo lời Bác".

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự kết nối giữa các cán bộ, đoàn viên thanh niên; khích lệ tinh thần lao động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh kỷ luật Quân đội của cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn quân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh được nghe các giảng viên giảng về các chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” theo hướng ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào bản chất vấn đề, phù hợp và cập nhật được những thành quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn về lý luận chính trị mới nhất hiện nay, cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn và tình hình thực tiễn, xu hướng biến đổi của đoàn viên. Thông qua Hội nghị học tập các bài học lý luận chính trị, đoàn viên thanh niên được từng bước tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn viên, thanh niên phát biểu ý kiến

Sau nội dung học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, Hội nghị cũng đưa ra những giải pháp hiệu quả, hướng tới xây dựng hình mẫu Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm, hội nhập tốt, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đoàn viên, thanh niên phát biểu ý kiến

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cùng nhau chia sẻ, nêu đề xuất về các giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới thông qua những câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt; trao đổi về các giải pháp xây dựng thế hệ Thanh niên Quân đội chuẩn mực về đạo đức xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ; đề cao ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường đấu tranh chống lại các tin giả, tin xấu, độc và phản bác thông tin, luận điệu sai trái, góp phần đầy lùi thông tin sai lệch, méo mó, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Đảng, Nhà nước.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn những nội dung quan trọng trong việc học tập các bài học lý luận chính trị, xây dựng hình mẫu Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới nói riêng, hình mẫu thanh niên Thủ đô nói chung. Từ đó ra sức quyết tâm học tập, kiến thiết Thủ đô, đất nước; gương mẫu xây dựng giá trị hình mẫu Bộ đội Cụ Hồ với những tiêu chí, giá trị, mục tiêu phấn đấu tốt./.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC