Truyền lửa để sinh viên tiên phong thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số

10:06 22/09/2022        618Theo anh Tuấn, kinh tế số ngày càng bao trùm lên các khía cạnh, lĩnh vực kinh tế – xã hội với xu hướng ứng dụng công nghệ số trong tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Cùng với việc chuyển đổi số như hiện nay, nền kinh tế số sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Năm 2022 là năm chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, từng bước số hóa mọi ngành nghề, lĩnh vực và là dấu mốc đầu tiên trong chiến lược về cơ sở hạ tầng công nghệ, công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, công ty số…

Anh Vũ Trí Tuấn
Anh Vũ Trí Tuấn

 

“Chúng ta đang phấn đấu trở thành đất nước công nghệ số phát triển và hùng cường vào năm 2030, thay đổi toàn diện các hoạt động điều hành và quản lý của nhà nước. Cùng với đó là áp dụng số hóa trong mọi hoạt động từ sản xuất, kinh doanh, thay đổi cách thức tiến hành công việc của nguồn nhân lực, đào tạo đáp ứng khả năng sử dụng công nghệ số, tạo ra một môi trường kinh tế số rộng lớn, nhân văn và an toàn”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn cho biết thêm, để hiện thực hóa mục tiêu trên, thanh niên, sinh viên phải là lực lượng tiên phong. Lợi thế của người trẻ là nắm bắt công nghệ thông tin nhanh nhậy, năng động, sáng tạo. Vì thế, tổ chức Đoàn cần là người truyền lửa để thanh niên nhất là sinh viên tiên phong thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số.

Giải pháp anh Tuấn đề xuất gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền để sinh viên nhận thức được vai trò to lớn của kinh tế số, chuyển đổi số; Từ đó tăng cường nhận thức sự cấp thiết phải trang bị năng lực số để chuẩn bị lập thân, lập nghiệp trong tương lai. Sinh viên phải luôn cập nhật cách thức công nghệ đang biến đổi và phát triển.

Các bạn trẻ cũng phải tìm hiểu và xác định nghề nghiệp tương lai để không thể bị thế chỗ bởi những quy trình tự động. Sinh viên cần trau dồi, rèn luyện các kỹ năng theo thứ tự ưu tiên mà lĩnh vực nghề nghiệp yêu cầu. Các bạn trẻ cũng cần nhận thức được rằng các kỹ năng cần có trong tương lai không chỉ là về khoa học - công nghệ mà còn là những kỹ năng về con người như lãnh đạo, sáng tạo và sự đồng cảm.

Mặt khác, tổ chức Đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn, xét cấp chứng chỉ về năng lực số cho sinh viên; Hỗ trợ thực hiện các hoạt động về đầu tư, kinh doanh cho họ qua việc xây dựng các chương trình về kinh doanh số.

Bên cạnh đó, việc tiến hành đánh giá và thiết lập một khung năng lực số dành riêng cho sinh viên có ý nghĩa then chốt, là nền tảng để thúc đẩy giáo dục năng lực số một cách xuyên suốt, có hệ thống ở tất cả các cơ sở giáo dục bậc đại học tại Việt Nam.

Nguyễn Dũng (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/truyen-lua-de-sinh-vien-tien-phong-thuc-hien-day-manh-chuyen-doi-so-206301.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC