TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ THEO CHỦ TRƯƠNG 1+2 ĐỐI VỚI CÁN BỘ THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI NĂM 2020

11:53 13/11/2020        116Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35 – KH/TĐTN-TCKT ngày 28/5/2018 về việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Thành đoàn Hà Nội giai đoạn 2018 - 2022.

Ảnh minh họa

Năm 2020, Thành đoàn Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 70 – HD/TĐTN-TCKT ngày 3/3/2020 hướng dẫn về việc cán bộ Thành đoàn đi cơ sở theo chủ trương 1+2 năm 2020. Theo đó, việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 áp dụng đối với cán bộ chuyên trách cơ quan Thành đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội. Căn cứ vào tình hình yêu cầu thực tế công việc của các Ban, Văn phòng, cán bộ cơ quan chuyên trách Thành đoàn chủ động liên hệ Đoàn cấp huyện đi cơ sở theo đăng ký. Cán bộ Thành đoàn sau khi kết thúc các đợt đi cơ sở sau 10 ngày phải có báo cáo kết quả.

Việc đi cơ sở phải bám sát các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm; tập trung theo chủ đề công tác năm 2020 “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2017-2022; khảo sát, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi, các chủ trương, chính sách, vấn đề mới phát sinh cần tháo gỡ, công tác sinh hoạt đoàn trên địa bàn dân cư, chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

Tổng thời gian đi cơ sở năm 2020 tối thiểu là 60 ngày/năm (tính từ tháng 3/2020 đến hết tháng 12/2020).

Ảnh minh họa

Các đồng chí được phân công đi cơ sở đã chủ động tham gia các hoạt động hỗ trợ đơn vị trong việc thực hiện các nội dung, mảng việc được phân công như hỗ trợ tổ chức các hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên 2020; Ra quận Tháng Thanh niên; Chương trình kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020); ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”, Ngày thứ 7 tình nguyện; hỗ trợ đơn vị trong việc thu thập dữ liệu “Bản đồ số”, Hỗ trợ tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ; hỗ trợ, tham giam tổ chức chương trình Ngày đoàn viên…

Kết quả thực hiện tính đến tháng 11/2020: Cán bộ Thành đoàn thực hiện chế độ đi công tác cơ sở đảm bảo yêu cầu là ít nhất 20% nội dung theo chuyên đề (12 lần/60 lần) và ít nhất 40% nội dung là dự sinh hoạt chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp huyện, cấp cơ sở, dự sinh hoạt chi đoàn (24 lần/60 lần).

Việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Thành đoàn năm 2020 góp phần giúp cán bộ Đoàn nắm bắt tình hình thực tế của các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội; nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn ở cơ sở để bổ sung làm căn cứ cho việc xây dựng các chủ trương công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên./.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC