Tập huấn đội ngũ cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số

11:55 23/09/2020        401Ngày 22/9, tại trường Lê Duẩn, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn đội ngũ cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố năm 2020.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 38/CTPH2017-2020, ngày 18/4/2017 giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 - 2022”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2020, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn đội ngũ cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Các vị đại biểu và học viên tham dự chương trình

Tham gia lớp tập huấn có 300 học viên là chủ chốt các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng cán bộ Hội, truyền đạt những chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng về công tác dân tộc và tôn giáo trong tình hình mới.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích

Tại lớp tập huấn, học viên, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn thành phố được tìm hiểu các nội dung: Một số đặc điểm về cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và tình hình công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội; Một số tôn giáo phổ biến hiện nay; Quan điểm, chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; Công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

Đặc biệt, học viên được nghe giới thiệu các mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa dân tộc, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Dũng (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/tap-huan-doi-ngu-cot-can-chinh-tri-trong-thanh-nien-dan-toc-thieu-so-145514.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC