Sổi nổi các hoạt động của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô chào mừng Đại hội Đảng

14:31 25/05/2020        602Trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều hoạt động xung kích trong thực hiện trên các mặt công tác, lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị…

Thượng úy Bùi Đức Linh, Trợ lý thanh niên Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã có nhiều đổi mới về cách nghĩ, cách làm trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua; Xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, các công trình, phần việc thanh niên như: Củng cố, cải tạo hệ thống bồn hoa cây cảnh; Duy trì mô hình “Hàng cây thanh niên”...

Cán bộ, ĐVTN các đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công, cùng với thanh niên địa phương nơi đóng quân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng, bóc dỡ biển quảng cáo rao vặt trái phép, hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh”…

Tuổi trẻ Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia lắp đặt, chỉnh trang hệ thống pano, biển bảng tuyên truyền trong cơ quan phục vụ cho Đại hội

Tuổi trẻ Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia lắp đặt, chỉnh trang hệ thống pano, biển bảng tuyên truyền trong cơ quan phục vụ cho Đại hội

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh cũng đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ ĐVTN tham gia trong lực lượng 47, tăng cường đấu tranh chống lại các tin giả, tin xấu, độc và phản bác thông tin, luận điệu sai trái, góp phần đầy lùi thông tin sai lệch, méo mó, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Cùng với đó, tích cực lan tỏa, chia sẻ những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin chính thống liên quan đến phòng, chống Covid- 19, gương người tốt việc tốt trong đơn vị trên không gian mạng.

Tuổi trẻ Cục Chính trị sắp xếp sách theo các mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cột cờ Hà Nội… trưng bày tại sảnh hội trường - nơi tổ chức Đại hội

Tuổi trẻ Cục Chính trị sắp xếp sách theo các mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cột cờ Hà Nội… trưng bày tại sảnh hội trường - nơi tổ chức Đại hội

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng cho ĐVTN về nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, trực tiếp là nghị quyết của Đảng bộ; Đẩy mạnh tuyên truyền trên truyền thanh nội bộ các đơn vị kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sự trưởng thành, lớn mạnh, những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các kỳ Đại hội; Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện địa hội; Triển khai mô hình hành động “Chống rác thải nhựa” và các hoạt động bảo vệ môi trường trong thanh niên Quân đội…

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng

Qua đó, nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong công việc của ĐVTN có sự chuyển biến tích cực; Xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, những tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, nổi bật như: Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Công Binh 544, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Thông tin 610, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn KSQS 103…

Thi đua huấn luyện giỏi rèn luyện nghiêm

Thi đua huấn luyện giỏi rèn luyện nghiêm

Cũng theo Thượng úy Bùi Đức Linh, một trong những hoạt động được quan tâm trong thời gian qua đó là công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên cũng luôn được quan tâm, chú trọng. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ðoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam”. 

Theo đó, các cơ sở Đoàn đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn và giới thiệu 68 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp đối tượng Đảng; 12 đoàn viên, quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng Đại hội

Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng Đại hội

Có thể nói, các hoạt động của tuổi trẻ hướng về Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự lan tỏa mạnh mẽ ở các cơ quan, đơn vị. Ðây cũng là cơ hội để các cấp bộ Ðoàn, ĐVTN khẳng định vị trí, vai trò xung kích trong tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, lập thêm nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian tới.

HỮU THU (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/soi-noi-cac-hoat-dong-cua-tuoi-tre-bo-tu-lenh-thu-do-chao-mung-dai-hoi-dang-d2084312.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC