Quận Tây Hồ kết nạp, rèn luyện đoàn viên theo mô hình 1+1

13:23 21/11/2019        1674Thực hiện theo chủ trương mô hình 1+1 và kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội, trong năm 2019, Quận Tây Hồ đã kết nạp được 1171 đoàn viên mới. Đó là kết quả minh chứng cho sự thiết thực, hữu ích của việc áp dụng phương thức 1+1 mà Quận đoàn, cũng như các cơ sở thuộc Thành đoàn đã và đang áp dụng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận đoàn Tây Hồ triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên và chủ trương 1+1 tới các bạn trẻ. Áp dụng phương thức 1+1 trong phát triển đoàn viên - mỗi đoàn viên phấn đấu giúp đỡ một thanh niên vào Đoàn. Quận đã coi trọng, quan tâm kết nạp đoàn viên mới trong khắp các đối tượng thanh niên, hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm…

Anh Bùi Thế Cường, Bí thư Quận đoàn Tây Hồ cho hay, việc kết nạp đoàn viên mới nhằm bồi dưỡng, thêm lớp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở để làm nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thời kỳ mới.

Công tác này cũng nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới; Gắn kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

Để đảm bảo tiêu chuẩn của người được kết nạp vào Đoàn, Quận đoàn Tây Hồ chú trọng bồi dưỡng, kết nạp những thanh niên ưu tú, tiêu biểu trong học tập, lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên.

Đoàn Thanh niên - Hội LNTN Việt Nam quận Tây Hồ có nhiều hoạt động thu hút tập hợp bạn trẻ

Đoàn Thanh niên - Hội LNTN Việt Nam quận Tây Hồ có nhiều hoạt động thu hút tập hợp bạn trẻ

Công tác kết nạp đoàn viên mới, với việc áp dụng mô hình 1 + 1, mỗi đoàn viên giới thiệu kết nạp một đoàn viên tạo ra phong trào sôi nổi, gây ấn tượng, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn. Bên cạnh đó, công tác kết nạp đoàn viên được Quận đoàn đảm bảo quy trình theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; nghi lễ kết nạp Đoàn đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết quả, trong năm 2019, 100% chi đoàn, Đoàn cơ sở của quận Tây Hồ đã rà soát chất lượng, số lượng thanh niên, đội viên trưởng thành đủ điều kiện xét kết nạp vào Đoàn. Tiến hành phân loại, đánh giá, lựa chọn thanh niên, đội viên trưởng thành đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn kết nạp; phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng thành vào Đoàn. Thông qua các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội, Đội, lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên ưu tú, đội viên trưởng thành để kết nạp.

Quận đoàn phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên, đội viên trưởng thành để tổ chức Đoàn xem xét, kết nạp. Đây cũng là tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên.

Cùng với việc đổi mới công tác kết nạp Đoàn, Quận đoàn tiếp tục đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên trưởng thành chuẩn bị kết nạp. Ban Thường vụ Quận đoàn Tây Hồ đã biên tập tài liệu bồi dưỡng kiến thức về Đoàn gửi cho thanh niên, đội viên trưởng thành học tập, nghiên cứu; Đa dạng hóa các hình thức tìm hiểu kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên trưởng thành trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đối tượng.

Bên cạnh đó, Quận đoàn cũng đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết về Đoàn sau các lớp học bồi dưỡng theo hướng đơn giản, nghiêm túc, khoa học; khuyến khích nội dung đánh giá kiến thức gồm các phần hiểu biết cơ bản về Đoàn Thanh niên và nhận thức của thanh niên nếu được kết nạp vào Đoàn...

Thực hiện công tác nhân rộng tổ chức Đoàn, tăng cường các cơ sở Đoàn ngoài Quốc doanh, tháng 7/2019, Quận đoàn Tây Hồ đã thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, với 5 chi đoàn và 79 đoàn viên. Tháng 4/2019, Hội LHTN Việt Nam quận Tây Hồ thành lập Câu lạc bộ Thanh niên dạy văn hóa phường Tứ Liên. Tháng 9/2019, Hội tiếp tục thành lập Câu lạc bộ Aikido phường Quảng An và Câu lạc bộ Dân vũ phường Bưởi...

LÊ DUNG (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/quan-tay-ho-ket-nap-ren-luyen-doan-vien-theo-mo-hinh-11-d2075665.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC