Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

13:06 13/01/2022        1025Trong thời gian gần đây, hoạt động của các thế lực thù địch và tổ chức, cá nhân chống đối trên không gian mạng ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Điều quan trọng nhất trong việc phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bản thân mỗi đoàn viên cần dành tình yêu cho Đảng như máu thịt đồng bào, như người trong gia đình; phải biết "đau" khi thấy đồng bào, người thân, tổ chức Đảng bị bôi nhọ, phải suy nghĩ, trăn trở khi các thông tin sai lệch ảnh hưởng tới thể diện của tổ chức, của quốc gia. 

Tại Việt Nam, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi là một lực lượng đông đảo, chiếm khoảng 30% dân số. Đây là lực lượng dân cư có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế. Thanh niên Việt Nam nhìn chung đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có óc sáng tạo. Khi được dìu dắt, tập hợp, thanh niên dễ kết thành một khối đoàn kết, thống nhất. Hơn nữa, thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, luôn nhận được sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và cả xã hội. Tuy nhiên, do có những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên cũng dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã đầu đời. Những đặc điểm đó chính là cơ hội để các thế lực thù địch “để mắt” đến thanh niên, luôn coi thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, lôi kéo, kích động. Trên thực tế, nhận thấy thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch đã ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, Facebook, mạng xã hội để đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống về Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta.

Trong thời gian gần đây, hoạt động của các thế lực thù địch và tổ chức, cá nhân chống đối ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, leo thang, nguy hiểm trên không gian mạng. Trước đây, chúng tuyên truyền về nhân quyền, dân chủ nhưng hiện nay trên không gian mạng, các thế lực thù địch đang bộc lộ một ý đồ rất rõ rệt là phải tập hợp được lực lượng và thời cơ đã đến để lật đổ chính quyền bằng “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Về phương thức và thủ đoạn, chúng đang thay đổi theo hướng manh động, liều lĩnh kết hợp giữa phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ kích động xu hướng ly khai Đảng, bỏ Đảng gắn với hoạt động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, ám sát cán bộ khi có cơ hội. Và không gian mạng là môi trường chủ yếu để các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta.

Các thế lực phản động tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do quan trọng đó là mạng xã hội tại Việt Nam có tốc độ lan truyền tin tức nhanh, khả năng phát tán thông tin rộng rãi và miễn phí... Theo We Are Social và Hootsuite (2020) và Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2020, Việt Nam là quốc gia có số người dùng Internet và mạng xã hội thuộc tốp đầu thế giới với hơn 62 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiểm tới 96% lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam, phần lớn số này đang là thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi).

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta “đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Quy mô, trình độ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Văn hóa, xã hội, con người phát triển toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của mọi người dân được cải thiện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền được giữ vững; quan hệ đối ngoại và quá trình hội nhập của đất nước ngày càng toàn diện, sâu rộng và được nâng lên ở một tầm cao mới. Đây chính là những nhân tố quan trọng, cơ bản nhất để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; là giá trị cốt lõi để nhân dân tin tưởng, tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Đặc biệt, trong thời gian qua, nhờ có sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã khắc phục, vượt qua được những khó khăn rất lớn, những tác động tiêu cực do dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra. Đó là minh chứng hết sức sinh động, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, lòng nhân ái và ý chí kiên cường của nhân dân ta; càng trong khó khăn, thử thách, truyền thống và ý chí đó càng được nhân lên gấp bội, là nguồn lực và động lực to lớn, không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi, để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta tiếp tục đi lên, dân tộc ta phát triển cường thịnh, trường tồn.

Tuy nhiên, đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng hằn học, điên cuồng tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường, điên cuồng chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, lẩn khuất, có lúc công khai, trắng trợn; thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền chống phá; tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” có “kịch bản”, đánh vào nhận thức, tâm lý “đám đông” theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. Chúng tận dụng tối đa hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, các kênh facebook, youtube... để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”. Chúng dựng lên các video clip, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài chính thống để đưa tin. Mánh lới của chúng là giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người.

Trong bối cảnh dịch bệnh và nhiều biến động trên thế giới nói chung, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị càng tăng cường, ra sức nhào nặn, bóp méo thông tin, xuyên tạc, chống phá các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, xung quanh Đại hội XIII của Đảng, chúng tập trung công kích dự thảo các văn kiện trình Đại hội, xuyên tạc rằng các văn kiện lần này vẫn là “bổn cũ viết lại”, “sao chép theo lối mòn”, không có gì mới, không biết tiếp thu những tinh hoa của nhân loại; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng ta đưa ra trong dự thảo văn kiện là “bất khả thi”, “không có cơ sở để thực hiện”... Cùng với đó, chúng tấn công vào đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược; liên tục tung tin giả về thân thế, sự nghiệp, tài sản, “sai phạm” của lãnh đạo cấp cao; xuyên tạc công tác nhân sự của Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng,... hòng gây bất ổn chính trị - xã hội, gây ra những khó khăn, thách thức không nhỏ cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Các thế lực thù địch trong và ngoài nước còn sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Xét theo quan niệm truyền thống “diễn biến hòa bình” được coi là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới, phi quân sự để chống phá và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Theo GS TS. Phùng Hữu Phú, GS TS. Lê Hữu Nghĩa, GSTS. Vũ Văn Hiền, PGS TS. Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên) trong tuyển tập Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới đã chỉ ra bản chất thật sự của “diễn biến hòa bình” hiện nay là hoạt động của các thế lực đế quốc tư bản lớn và cường quyền nhằm vào các nước có chế độ chính trị mà họ coi là không phù hợp với lợi ích của họ, bằng tổng hợp các biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh… để chuyển hóa chế độ chính trị của các nước này theo quỹ đạo có lợi cho họ.

Mục tiêu bao trùm, xuyên suốt của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực, xóa bỏ hệ tư tưởng, lý luận Mác-Lênin, xóa bỏ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa và xu thế phát triển của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó tập trung xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và hệ thống chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Bên cạnh mục tiêu bao trùm, các thế lực thù địch đặt ra những mục tiêu cơ bản:

Một là, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước xã hội chủ nghĩa. Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, trước hết cần xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin - nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản. Đây là mục tiêu nhất quán của chiến lược “diến biến hòa bình” chống chủ nghĩa xã hội mà các thế lực thù địch hướng tới, đi liền với đó là đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản, làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.

Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” ở các nước xã hội chủ nghĩa. Trong âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chúng tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền và xã hội ở các nước xã hội xã hội chủ nghĩa. Chúng thường tung ra các luận điệu: Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo là “độc tài”, “không có dân chủ”… cần phải thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”. Về thực chất đây là sự hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhen nhóm lực lượng chống đối, đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản.

Ba là, gây mất ổn định về chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa, chúng tác động vào những cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng, từng bước làm tha hóa họ, dùng “cộng sản lật cộng sản”. Với quần chúng nhân dân, chúng kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, tạo ra tâm trạng không thiết tha, gắn bó với chủ nghĩa xã hội, gây mâu thuẫn nội bộ, làm mất sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ sẽ lôi kéo quần chúng vào những cuộc bạo loạn chính trị, bạo loạn lật đổ chính quyền cách mạng.

Bốn là, làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, khống chế nền kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa.

Năm là, truyền bá văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây, từng bước làm tha hóa phẩm chất, đạo đức con người, làm băng hoại nhiều giá trị truyền thống của một quốc gia - dân tộc, dẫn đến rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáu là, "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội và công an.

Các thế lực thù địch sử dụng thủ đoạn “diễn biến hòa bình” để chống các nước xã hội chủ nghĩa theo phương châm: tiến công “mềm”, “ngầm”, “sâu”, sử dụng các thủ đoạn phi vũ trang là chủ yếu, dưới dạng “góp gió thành bão”, “mưa dầm thấm sâu”, “xâm nhập từ mọi phía, mọi đối tượng”, “kết hợp cả công khai và bí mật” chờ thời cơ để tạo đột biến từ bên trong. Làm cho các quốc gia khi bị tiến công sẽ lâm vào tình trạng khó khăn, phức tạp, khủng hoảng toàn diện, bị o ép và lôi kéo, từng bước ngả theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản hoặc sử dụng lực lượng chống đối từ bên trong kết hợp với can thiệp từ bên ngoài để thực hiện bạo loạn lật đổ chính quyền cách mạng.

Chúng sử dụng các thủ đoạn phi vũ trang để thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện “luồn sâu, leo cao, làm rối loạn từ bên trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp”. Tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước độc lập có chủ quyền, các nước xã hội chủ nghĩa, chúng thường dùng các thủ đoạn như: Gây sức ép về kinh tế - tài chính và tiến công mạng thông tin; triệt để khai thác các trang mạng xã hội trên internet và vai trò của các tổ chức phi chính phủ để gieo mầm sự chống đối từ bên trong, xuyên tạc lịch sử, tuyên truyền tư tưởng tư sản, tô hồng, ca tụng xã hội tư sản hiện đại; bao vây, cô lập kinh tế, viện trợ để gây sức ép, dùng các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” và các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” kích động gây mâu thuẫn nội bộ và cài cắm lực lượng chống đối từ bên trong, tạo nên lực lượng chống chủ nghĩa xã hội từ trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa.

Với vai trò là “Đội dự bị tin cậy", là “cánh tay nối dài của Đảng”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đoàn. Trước yêu cầu của tình hình mới, nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với yêu cầu các hình thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị khác nhau để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đặc biệt là nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, góp phần định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dự báo trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chống phá Đảng, phá hoại công cuộc đổi mới đất nước trên không gian mạng, gây tâm lý hoang mang, dao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để phát huy vai trò của Đoàn trong công cuộc đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần thực hiện các giải pháp sau:

Tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh những cách làm truyền thống, cần đổi mới hình thức để mang lại hiệu quả cao như xây dựng Cổng thông tin điện tử học tập chính trị cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, cô đọng, súc tích, hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm lý của thanh niên như: infographic, phim ngắn… trong tuyên truyền về các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp bộ đoàn cần chủ động, tích cực lập nhiều trang, nhóm trên nền tảng mạng xã hội và thường xuyên đăng tải thông tin định hướng cho đoàn viên thanh niên hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá, sai sự thật của các thế lực thù địch. Hình thức đăng tải tin, bài cần được đa dạng hóa, được duy trì với tần suất đều đặn.

Các tổ chức đoàn tích cực truyền tải những thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt, những câu chuyện nhân văn, giàu ý nghĩa tới đoàn viên, thanh niên đặc biệt trên các không gian mạng, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, thông qua đó phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến sau tuyên dương và và huy động người nổi tiếng, người có uy tín để định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018 đạt chất lượng, hiệu quả cao..

Đoàn cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu để định hình, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú ý nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học thuyết phục, phục vụ và trực tiếp đấu tranh phản bác. Tập trung bảo vệ và làm lan tỏa những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận; trong đó, chú trọng bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề lý luận mới về: chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới... Nghiên cứu trên quan điểm khách quan, khoa học những tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, tiến bộ để chắt lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đồng thời, nghiên cứu sâu các vấn đề quốc tế, các sự kiện gây “sốc” trên thế giới, để “mở mắt” cho các thế lực thù địch, phản động - những kẻ thường xuyên viện dẫn một cách lệch lạc, khập khiễng các vấn đề bên ngoài để bôi xấu, chỉ trích, xuyên tạc tình hình trong nước.

Kết luận, điều quan trọng nhất trong việc phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bản thân mỗi đoàn viên cần dành tình yêu cho Đảng như máu thịt đồng bào, như người trong gia đình; phải biết "đau" khi thấy đồng bào, người thân, tổ chức Đảng bị bôi nhọ, phải suy nghĩ, trăn trở khi các thông tin sai lệch ảnh hưởng tới thể diện của tổ chức, của quốc gia. Điều này cũng đặt ra bài toán khoa học hơn đòi hỏi tổ chức Đoàn hay bất cứ tổ chức chính trị - xã hội nào cần tham mưu, nghiên cứu cách gắn kết chặt chẽ thành viên của mình, yêu cầu mỗi Đảng viên, mỗi đoàn viên thanh niên phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên, với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng - sai, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu, độc. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có nhiệt huyết và tầm cao về lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ. Tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm điều kiện làm việc để người tài chuyên tâm, nỗ lực đóng góp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh; khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

CHI BỘ CƠ QUAN ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC