Những lời dạy của Bác Hồ với thanh niên

14:47 14/05/2020        497Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC