Những hành vi bị cấm khi luật An ninh mạng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019

10:43 01/01/2019        1890Từ ngày 1-1-2019 Luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực. Những hành vi nào sẽ bị cấm theo quy định của luật này?

Với 7 chương, 43 điều, Luật an ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo TTO

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC