Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng 21 đơn vị xuất sắc

15:04 12/07/2019        753Theo đó, năm học 2018 - 2019 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nhiều chủ trương, kế hoạch, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Nâng cao vai trò của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”. Kết quả cho thấy, tổ chức Đội các cấp đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi cả nước với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm” đã được  triển khai có hiệu quả. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm triển khai sâu rộng.

Các đơn vị được nhận cờ thi đua của Hội đồng Đội Trung ương

Các đơn vị được nhận cờ thi đua của Hội đồng Đội Trung ương

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển trong thời gian tới. Đặc biệt, đại diện nhiều Hội đồng Đội tỉnh, thành phố đã chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 để cùng học hỏi.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã biểu dương thành tích xuất sắc các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị: trong năm học tới, Hội đồng Đội các cấp cần xác lập các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học và các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các đơn vị cần tập trung để đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về “Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”…; có giải pháp hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng Luật trẻ em; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đội cả trong và ngoài trường học.

Dịp này, 21 đơn vị đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019.

 NGUYỄN DŨNG

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC