Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội: Lan tỏa tính tiên phong, sáng tạo của đảng viên trẻ

18:08 27/05/2020        860Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/5. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt đã có cuộc trò chuyện với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô: 

- Thưa đồng chí, một nhiệm kỳ mới của Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội bắt đầu, đồng chí có thể cho biết điểm nhấn của nhiệm kỳ 2020 - 2025 này?

Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI đã thẳng thắn đánh giá đúng thực tế kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ với nhiều kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên, 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15-25% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, đây là dấu mốc quan trọng để đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ mới trong quá trình phát triển của Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội, của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2020 - 2025.

Điểm nhấn, điểm nổi bật của nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào sự tiên phong, sáng tạo của đảng viên trẻ - tích cực tham mưu cho tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố tiếp tục có những đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; Đặc biệt khai thác tối đa hiệu quả của mạng xã hội với những phương pháp, hình thức, mô hình sáng tạo trong đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ…; Tích cực chỉ đạo tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, đưa vào triển khai các mô hình khởi nghiệp có tính ứng dụng cao trong cộng đồng.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội đón nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố

Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội đón nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố

Những phong trào, chương trình của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố cùng với sự lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan Thành đoàn được triển khai hướng đến sự thiết thực, tính hiệu quả thực tế với những sản phẩm cụ thể, tránh hình thức, tránh đi theo những lối mòn. Các sự kiện chính trị được khai thác theo chiều sâu, tiên phong hưởng ứng với những điểm nhấn mới trong thời đại công nghệ 4.0;

Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích tình nguyện được triển khai hướng đến giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị, của thành phố. Trong nhiệm kỳ này, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn tiếp tục tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; hướng đến mô hình tự chủ để các đơn vị có hướng phát triển mới.

Công tác phát triển đảng viên trẻ tạo nhân tố mới cho các Chi bộ, các đoàn thể sẽ tiếp tục là nội dung công tác quan trọng, được quan tâm thực hiện nhằm củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động, công tác chuyên môn; tạo khối đoàn kết trong cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội

- Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội có vai trò ảnh hưởng với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô. Nhiệm kỳ mới, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo như thế nào nhằm “trẻ hóa” công tác thanh niên và các hoạt động Đoàn?

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn thông qua các chi bộ Ban, Văn phòng Thành đoàn lãnh đạo các đảng viên trẻ xung kích, tiền phong đi đầu trong công tác xây dựng Đoàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng trước một bước; tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Cùng với đó xác định phong trào “Thanh niên tình nguyện” do Ban Chấp hành Thành đoàn phát động là hạt nhân, giữ vai trò nòng cốt cho các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” lan tỏa, thu hút các bạn thanh niên tham gia; và đây còn là “môi trường hành động” để các bạn trẻ nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân; sẵn sàng đón lấy nhiệm vụ nặng nề, sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn gian khổ, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó; xung kích, sáng tạo, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô, đất nước.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”

Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”

- Nhiệm kỳ tới, bối cảnh kinh tế đất nước sẽ khó khăn bởi dịch bệnh thiên tai, khủng hoảng toàn cầu là những thứ con người phải tính đến. Với các đơn vị sự nghiệp, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn chỉ đạo như thế nào để tạo phát triển bền vững, đóng góp cho thương hiệu Đoàn của Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung.

Trong bối cảnh kinh tế đất nước sẽ khó khăn bởi dịch Covid - 19, Đảng ủy cơ quan Thành xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch, vừa lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để đạt được thắng lợi đó, Thành đoàn Hà Nội xác định giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, đây là bước đột phá mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp của Thành đoàn; tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Trong đó, Báo Tuổi trẻ Thủ đô là đơn vị đã có những thành công bước đầu trong việc tự chủ, thực hiện hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, là hình mẫu để các đơn vị sự nghiệp khác học tập.

Cùng với đó, Thành đoàn Hà Nội đẩy mạnh và thường xuyên giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ và xã hội hóa một số loại hình dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Qua đó khuyến khích, thúc đẩy tạo động lực cho các đơn vị sự nghiệp để tự đổi mới mình, không ngừng tinh gọn sắp xếp bộ máy để đạt hiệu quả công việc cao nhất; cũng như nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ với chi phí và chất lượng tốt nhất. 

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

ANH VŨ (THỰC HIỆN) - ẢNH VƯƠNG ĐỨC  (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/lan-toa-tinh-tien-phong-sang-tao-cua-dang-vien-tre-d2084452.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC