Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy xung kích, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ

09:28 18/03/2020        1391Trong năm 2019, tuổi trẻ Công an Thủ đô đã động viên đoàn viên thanh niên xung kích đảm nhận và thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên.

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, cùng việc góp ý với Báo Bạn Dân và động viên, khen ngợi, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, trong thư Bác đã căn dặn: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”. Đồng thời, Người chỉ dạy: “Tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Hơn 70 năm qua, những điều Bác dạy về tư cách người Công an cách mệnh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam, là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử, là cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của lực lượng Công an nhân dân trong suốt chặng đường cách mạng đầy chông gai, thử thách của đất nước và dân tộc.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, các cấp, các ngành, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Những thành tựu to lớn đó là kết tinh nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có sự đóng góp và cống hiến đáng kể của các thế hệ tuổi trẻ Công an nhân dân thông qua phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, nhân kỷ niệm 50 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 67 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tháng 3/1998, tại công viên Nguyễn Tất Thành, thành phố Vinh, quê hương Bác Hồ kính yêu, tuổi trẻ Công an nhân dân đã tổ chức ký giao ước thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Đây là một dấu mốc đột phá trong việc tổ chức thực hiện phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Công an nhân dân và là cách làm mới, sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào, cổ vũ đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua làm theo lời Bác dạy.

Qua hơn 20 năm giao ước thi đua trong toàn lực lượng, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của tuổi trẻ Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng từng bước phát triển cả về chất lượng và hình thức hoạt động, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, đòi hỏi của từng giai đoạn cụ thể nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong năm 2019, tuổi trẻ Công an Thủ đô đã động viên đoàn viên thanh niên xung kích đảm nhận và thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên trong công tác điều tra cơ bản, khám phá các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao và tội phạm phi truyền thống; tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho nhân dân và thanh thiếu nhi; nghiên cứu ứng dụng các phần mềm tin học trong kiểm tra, kiểm soát thông tin nghiệp vụ, trong điều tra, khám phá tội phạm; tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, ứng trực chiến đấu, đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở tại các địa bàn địa bàn trọng điểm và các đơn vị, địa bàn khó khăn; chủ động triển khai tốt các hoạt động chung sức cùng cộng đồng, phối hợp với cơ sở tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

Đoàn Thanh niên Công an thành đã tổ chức nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng trị giá 165,1 triệu đồng; nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ đồ dùng học tập, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho 40 em học sinh với mức hỗ trợ ít nhất 300.000 đồng/tháng/em; tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho cho 352 đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh; triển khai 09 chương trình tặng tủ sách pháp luật, tuyên truyền, tư vấn đăng ký tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ và dự thi các trường Công an nhân dân, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho cho 1.648 đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh; tổ chức 18 buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đã vận động 1.197 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, số máu thu về và được tính chỉ tiêu tiếp nhận là 1.022 đơn vị máu an toàn; tổ chức xây dựng, đăng tải, chia sẻ 1.489 bài viết trên 02 fanpage facebook với 7.921.984 lượt tiếp cận, 3.080.931 lượt tương tác; huy động 927 lượt đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ đội nghiệp vụ các đơn vị tham gia hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận 6.839 hồ sơ của công dân....Thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”,“ Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tôi yêu Hà Nội”  kết hợp các nội dung phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức; các chương trình Đồng hành với đoàn viên, thanh niên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chuyên môn kỹ thuật, kiến thức xã hội và kỹ năng công tác, “Đồng hành với đoàn viên, thanh niên nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh”, “Đồng hành với đoàn viên, thanh niên nâng cao bản lĩnh, năng lực hội nhập” bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố và các đơn vị thông qua việc đăng ký các công trình, phần việc thanh niên, các chuyên đề nghiệp vụ… góp phần giải quyết tốt các khâu yếu, việc khó, việc mới, qua đó nâng cao, đẩy mạnh hiệu quả và tạo bước đột phá trong công tác chuyên môn tại các đơn vị, thể hiện rõ tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Với sự đóng góp của tuổi trẻ Công an Thủ đô đã khắc hoạ một cách sống động và thuyết phục về phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ - người đoàn viên, thanh niên Công an. Trong bất cứ tình huống nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng; vững vàng kiên định về bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trung thành tuyệt đối với Đảng; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; có ý chí tự học tập, rèn luyện vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và tinh thần tận tụy với công việc; dũng cảm mưu trí, không ngại gian khổ, hy sinh.Những kết quả đạt được trong năm qua đã khẳng định, phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” thực sự là phong trào nòng cốt, sôi nổi, xuyên suốt mọi hoạt động của tuổi trẻ; là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của toàn lực lượng Công an thành phố không ngừng phát triển.

Trong thời gian tới, để phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tuổi trẻ Công an thành phố Hà Nội phát triển đúng hướng, bền vững và đạt hiệu quả thiết thực, phát huy mạnh mẽ tính xung kích, sáng tạo và tình nguyện của đoàn viên thanh niên, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số vấn đề trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn và các lực lượng khác trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Ban chấp hành Đoàn các đơn vị thuộc Công an thành phố cần chủ động, tích cực nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên một cách nghiêm túc và đưa vào trong nghị quyết, chương trình công tác để triển khai thực hiện.

Hai là, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên Công an thành phố  Hà Nội trong việc tu dưỡng, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trước hết và chủ yếu phải thể hiện ở hiệu quả rèn luyện, công tác của mỗi đoàn viên thanh niên; thể hiện thường xuyên trong chương trình, kế hoạch công tác của từng cấp bộ Đoàn; học tập phải đi đôi với vận dụng, thực hành, kiểm điểm, đánh giá, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, không thể nói chung chung, hô hào chung chung.

Ba là, thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên Công an thành phố học tập nội dung, ý nghĩa cách mạng, khoa học và thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy. Trên cơ sở đó, xây dựng cho mỗi đoàn viên, thanh niên ý thức tự tu dưỡng, học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy một cách thường xuyên và lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình.

Bốn là, cần đổi mới nội dung và hình thức giáo dục, bồi dưỡng, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên theo hướng trực quan, gắn liền với thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền như: tổ chức các buổi toạ đàm, các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hoá… Chú trọng tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân.

Năm là, cần chú trọng làm tốt công tác công tác tổng kết, đánh giá thực trạng học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của đoàn viên thanh niên Công an thành phố; tổ chức khen thưởng kịp thời những tập thể có thành tích, những cá nhân tiêu biểu nêu gương sáng trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Đồng thời chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt để cổ vũ, nhân rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Hàn Anh Tuấn

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC