Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội đạt Cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

21:19 22/12/2019        1149Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2019

Ngày 22/12, tại khách sạn Khăn Quàng đỏ, Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khóa XI, khen thưởng công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2019 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội là một trong 37 đơn vị đạt Cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Theo đó, căn cứ điều 31, chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ quy chế thi đua - khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2019; Căn cứ kết qủa Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười, khóa XI; Xét kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của các tỉnh Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và đề nghị của Hội đồng thi đua - khen thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định tặng cờ, bằng khen, tiền thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với tổng kinh phí khen thưởng là 540 triệu đồng, cụ thể:

- 37 đơn vị nhận danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 kèm theo tiền thưởng 10 triệu đồng/1 đơn vị.

- 22 đơn vị nhận Bằng khen danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng/1 đơn vị.

- 8 đơn vị nhận bằng khen danh hiệu đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 kèm theo tiền thưởng 3 triệu đồng/1 đơn vị.

- 36 đồng chí nhận bằng khen danh hiệu thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 kèm theo tiền thưởng 1 triệu đồng/1 đồng chí.

Cũng tại Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội (ngoài cùng, bên phải) là một trong 36 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC