ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - VẤN ĐỀ KHÔNG CỦA RIÊNG AI

17:52 10/04/2020        77Đấu tranh trên không gian mạng (KGM) là một “mặt trận” quan trọng để bảo vệ Tổ quốc XHCN. Bởi các thế lực thù địch, bao gồm phản động, cơ hội chính trị, xét lại lịch sử đã và đang triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ (công nghệ số, Internet) để ngày đêm tung ra những luận điệu xuyên tạc, bôi đen chế độ ta, liên kết, hình thành các tổ chức đối lập, các thế lực “ngầm” để chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự tồn tại, phát triển các trang “đen” và hoạt động xuyên tạc, kêu gọi biểu tình, kích động bạo lực chống phá của chúng đã minh chứng cho nhận định này.

Hình minh họa

Thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do vậy, cần vạch trần những thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng, qua đó, đề xuất các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh, góp phần vào cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.   

Cụ thể, các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu đã, đang tiếp tục triệt để lợi dụng, khai thác tính lan tỏa nhằm đưa các thông tin xấu độc, giả mạo, kích động bạo lực, kêu gọi hình thành các hội nhóm trái phép, lực lượng chính trị đối lập hoạt động đối trọng với Đảng, kích động hận thù dân tộc; bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mục tiêu làm chuyển biến, thay đổi nhận thức chính trị, không phân biệt được thông tin thật và giả, dần dần tin vào những thông tin giả mạo, xấu độc dẫn đến mất niềm tin vào cuộc sống, xa rời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với nhiều thủ đoạn.

Chúng lợi dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội để đăng tải, đưa các thông tin sai sự thật hoặc các thông tin có phần đúng nhưng sai lệch về bản chất thông tin trên các trang mạng xã hội để đánh lừa người đọc, làm người đọc lầm tưởng là thông tin chính thống để đăng nhập, chia sẻ trạng thái, bình luận gây hiệu ứng tâm lý xã hội trước những vấn đề có tính thời sự của đất nước. Khi đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi của người đọc thì các thế lực thù địch và phần tử xấu sẽ đưa vào những thông tin giả mạo, xấu độc, lồng ghép với các nội dung chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối phát triển kinh tế của đất nước, làm người đọc không phân biệt được những thông tin thật - giả, gây hoang mang, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Nghiêm trọng hơn, chúng khai thác lỗ hổng bảo mật của các website, cổng thông tin điện tử để sửa chữa, chèn thêm đường dẫn (link) đăng tải nội dung, thông tin giả mạo, xấu độc, văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của dân tộc; chèn, chỉnh sửa nội dung bài viết, hình ảnh trên các website, cổng thông tin điện tử làm sai lệch bản chất thông tin, làm người đọc mơ hồ mất cảnh giác, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động đến tư tưởng, đạo đức và lối sống, tâm tư, tình cảm của các giai tầng xã hội; tạo lập các blog, website, mạng xã hội kết hợp với các loại hình thông tin khác báo viết, báo hình, báo nói... để thu hút lượng người truy cập, qua đó truyền bá các quan điểm, tư tưởng phản động.

Hình minh họa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên KGM, Đảng, Nhà nước ta đã không chỉ coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục mà còn tiến hành các biện pháp chính trị – pháp lý để đấu tranh, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội: Ban hành Luật An ninh mạng, thành lập các cơ quan, lực lượng chuyên trách như: Ban chỉ đạo 94, lực lượng 47, Bộ Tư lệnh tác chiến KGM của Bộ Quốc phòng; Cục An ninh mạng của Bộ Công an… Để góp phần vào cuộc đấu tranh này, đã hình thành cộng đồng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên KGM. Sự tham gia đó của người dân có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp to lớn vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Song do tính tự phát, thiếu tổ chức và do nhiều nguyên nhân khác, nhất là trình độ nhận thức chính trị, kinh nghiệm đấu tranh… dẫn đến hiệu quả chưa được như mong muốn, còn nhiều bất cập, hạn chế, thậm chí nửa vời…

Trước yêu cầu mới đặt ra, để sự tham gia đấu tranh của những người dân yêu nước, của lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên Thủ đô trên KGM đạt hiệu quả cao hơn, xin đề xuất những giải pháp, vấn đề sau:

1. Luôn nắm vững, nhất quán với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong mọi phát ngôn (bài nói, bài viết, Comment). Vì vậy, cần nghiên cứu tìm hiểu nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật. Làm được điều này, kẻ xấu sẽ không có đất để xuyên tạc, quy chụp. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường những cuộc vận động, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lịch sử, truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Đổi mới phương pháp học tập, tăng cường ứng dụng vào thực tiễn.

2. Chấp nhận “dấn thân”, xác định hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng, cho dù có bị kẻ thù tìm mọi thủ đoạn đê hèn như mạ lị, khủng bố… Tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình hành động của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên. Kịp thời phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến.

3. Nêu cao đoàn kết, thống nhất, nhân ái, tương trợ giúp đỡ nhau trên tình giai cấp, tỉnh đồng chí, đồng đội, bỏ qua những khác biệt đặc thù mang tính văn hoá vùng miền, địa phương, cá nhân.

4. Nhạy bén, cảnh giác cao với những đánh phá phong trào yêu nước trên KGM, như:

+ Giả danh yêu nước, dùng tiền, vật chất mua chuộc dưới mọi hình thức, biến thành tay sai của chúng.

+ Giả danh yêu nước dưới vỏ bọc sử dụng Avatar là hình ảnh biểu tượng cách mạng như hình lãnh tụ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc (cờ đỏ sao vàng) trong trang Facerbook cá nhân hoặc khi Live Tream để lừa cộng đồng.

+ Rêu rao luận điệu bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, song cắt xén, xuyên tạc; dẫn bằng chứng thực nhưng suy diễn làm sai lệch bản chất. Thực chất là ngụy tạo, bôi đen chế độ.

+ Vin lý do quy định của luật pháp không cho phép thành lập hội nhóm để đánh phá các nhóm yêu nước tự phát của những người yêu nước đích thực liên kết với nhau nhằm tạo sức mạnh. Trong khi chúng lại ngấm ngầm liên kết chặt chẽ, hình thành các “tổ chức đối lập” ngầm, có tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, cung cấp tài chính, trang bị kỹ thuật để hoạt động phá hoại. Đây là chiêu trò cực kỳ nguy hiểm…

5. Có phương thức đấu tranh hiệu quả:

+ Thực hiện “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Không xa rời nguyên tắc chiến lược, đó là mục tiêu cách mạng, song luôn mềm dẻo, linh hoạt về sách lược, tuỳ đối tượng, hoàn cảnh cụ thể.

+ Dựa vào tổ chức để đấu tranh. Đây là vấn đề mấu chốt bảo đảm cho sự thắng lợi, bởi không có tổ chức thì không có sức mạnh. Tổ chức để chúng ta dựa vào là tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội. Chúng ta cần tranh thủ sự định hướng từ các tổ chức chính danh đó, đồng thời đó là nơi chúng ta cung cấp thông tin khi phát hiện các “dấu hiệu” phản động, cơ hội chính trị giúp các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vì thế cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể các cấp cần quan tâm thực sự đếncuộc đấu tranh của quần chúng yêu nước đích thực trên KGM, có giải pháp bảo vệ người đấu tranh, có kênh trực tiếp hoặc gián tiếp (đường dây nóng) để quần chúng kịp thời phản ánh.

+ Sử dụng ngôn ngữ đấu tranh cần chọn lọc, bảo đảm tính khoa học, tính chính trị và văn hoá để tránh kẻ thù quy kết, bởi cách mạng của chúng ta là “đạo đức và văn minh”.

+ Phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, các hiện tượng "tự diễn biến, tự chuyển hoá" trong nội bộ tổ chức Đoàn, Đảng. Tăng cường đấu tranh trên mặt trận truyền thông, mạng xã hội, vận dụng sự năng động, trình độ công nghệ của thanh niên.

+ Tổ chức Đoàn làm tốt công tác xây dựng, xây dựng Đảng. Kết nạp đoàn viên chú trọng chất lượng, kiên quyết loại bỏ khỏi hàng ngũ Đoàn những người yếu kém, không tiến bộ, trục lợi. Phát hiện những đoàn viên, thanh niên xứng đáng để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng đưa vào hàng ngũ.

+ Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn trong mọi nghề nghiệp, lĩnh vực, sống có ích, đóng góp sức trẻ cho đất nước, xã hội.

Nền tảng tư tưởng của Đảng là khâu trọng yếu quyết định vận mệnh, sức mạnh, sự lãnh đạo của Đảng. Vận mệnh của Đảng và vận mệnh của đất nước và dân tộc, trong đó có vận mệnh của thanh niên hoà đồng trong một thể thống nhất, không thể tách biệt trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Đảng mạnh, đất nước tự quyết, tự cường thì thanh niên được phát triển, tự do sáng tạo, cống hiến. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ lịch sử của đoàn viên, thanh niên, cũng là thanh niên tự bảo vệ chính vận mệnh của mình.

Không gian mạng sẽ còn tiếp tục có những ảnh hưởng sâu rộng hơn nữa đối với đời sống con người. Với bản chất “không biên giới”, bên cạnh những giá trị đích thực, thì những mặt trái, tiêu cực của không gian mạng cũng đặt ra yêu cầu và thách thức không nhỏ cho công tác quản lý. Một số quốc gia đã dựng lên các “biên giới ảo” trên nền Internet để kiểm soát “lãnh thổ” của mình. Với chúng ta, song hành cùng các giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, thì cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp công nghệ, như: bảo vệ tốt thông tin cá nhân; kỹ thuật phát tán thông tin trên không gian mạng; kỹ thuật phân tích điều tra, ngăn chặn, bóc gỡ, khóa tài khoản của đối phương... có vị trí vô cùng quan trọng, góp phần quyết định đến thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái trên không gian mạng của Thanh niên Thủ đô hiện nay./.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC