Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2022 thành công rực rỡ - đặt ra nhiều mục tiêu mới

09:16 26/11/2019        1164Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2022 vừa được tổ chức với sự tham gia của 172 đại biểu ưu tú. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UV BTV TWĐ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội có truyền thống hơn 68 năm xây dựng và phát triển. Các thế hệ đoàn viên, sinh viên nhà trường luôn đoàn kết, sáng tạo, khởi xướng và đi đầu trong các phong trào cách mạng của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước, tiêu biểu là phong trào Ba sẵn sàng. Đây là một động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy tổ chức Đoàn các cấp trong toàn trường nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, triển khai hiệu quả các phong trào.

Trong đó, nhiệm kỳ 2017 -2019, Ban Chấp hành Đoàn trường đã chủ động và thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng ban chức năng, tổ chức đoàn thể khác trong việc đoàn kết, tập hợp lực lượng, tham gia bồi dưỡng, giáo dục và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên. Mặt khác, Đoàn trường cũng luôn chủ động, sáng trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo của nhà trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức hấp dẫn của tổ chức Đoàn; nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kĩ năng, văn hóa ứng xử cho đoàn viên thanh niên; phát huy bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, khát vọng dấn thân, trách nhiệm cộng đồng của đoàn viên trong các hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và xã hội.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBTV TWĐ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã có những định hướng cho phương hướng hoạt động của BCH Đoàn Thanh niên trường trong nhiệm kỳ tới; trong đó về công tác giáo dục, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh, BCH ĐTN Trường cần tập trung, thực hiện hiệu quả các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác giáo dục truyền thống; Công tác giáo dục đạo đức, lối sống; Công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật và Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận sinh viên. Đặc biệt là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ. Nhiệm kỳ 2019 - 2022 Đoàn Thanh niên trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện: 4 phong trào cách mạng: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc; Tôi yêu Hà Nội và 3 chương trình: Đồng hành với đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kỹ năng, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UV BTV TWĐ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

"Đối với công tác xây dựng Đoàn và tham gia phát triển Đảng, cần chú trọng đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo cán bộ, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn, tăng cường công tác kiểm tra của Đoàn, đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn. Các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường cần bám sát chiến lược phát triển của nhà trường, chủ động đăng ký đảm nhận, thực hiện những nhiệm vụ khó, mới cần sự sáng tạo và tiên phong của tuổi trẻ.

Tổ chức Đoàn Thanh niên trường cần phải đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên, tạo môi trường, điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện, cống hiến và lập nghiệp. Triển khai, thực hiện hiệu quả và thiết thực các phong trào, cuộc vận động, chương trình, đề án; đồng thời cần sát sao hơn nữa đối với Hội Sinh viên trường, đưa phong trào Hội đi lên, thật sự trở thành người bạn thân thiết của sinh viên" - Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ trước

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoá XIX, nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 29 đồng chí. Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất, chị Đinh Minh Hằng được bầu làm Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Trong khuôn khổ đại hội, Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: triển lãm tranh với chủ đề "Phòng chống rác thải nhựa", tặng chai thuỷ tinh và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao,... nhằm tạo không khí thi đua, sôi nổi trong sinh viên toàn trường.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC