Chặn đứng 'ngọn gió độc' trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

10:46 16/11/2020        126Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Để chuẩn bị cho dấu mốc trọng đại này, cả nước đang đồng lòng, hợp sức tạo đà tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đưa dân tộc Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên. (Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn)

Thế nhưng, đi ngược với sức mạnh đoàn kết của toàn dân ta, vẫn có những tiếng nói lạc lõng, những “ngọn gió độc” đang cố tình len lỏi với âm mưu chống phá nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, hạ thấp vai trò và uy tín của Đảng ta. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tích đáng tự hào.

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với lãnh đạo các cấp, suốt thời gian qua, đông đảo quần chúng nhân dân đã luôn tích cực hưởng ứng, ủng hộ, quan tâm và tin tưởng, góp sức mình với quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thế nhưng, như thành một thói quen lặp lại, trước những sự kiện lớn của cả nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch lại dùng mọi cách để xuyên tạc, chống phá. Đặc biệt, thủ đoạn của chúng ngày một tinh vi, nham hiểm hơn.

Thứ nhất, chủ thể khởi xướng các kế hoạch chống phá vẫn là những tổ chức phản động lưu vong cấu kết với một số đối tượng phản động trong nước. Thực tiễn trong nhiều năm qua, các tổ chức này tiến hành rất nhiều chiêu trò vừa công khai, vừa ngấm ngầm chống phá Nhà nước Việt Nam. Thủ đoạn của chúng là móc nối những phần tử bất mãn, cung cấp tiền, tài liệu tuyên truyền xuyên tạc chế độ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Chúng lợi dụng triệt để mọi sơ hở trong quản lý kinh tế, đất đai, môi trường để kích động, tài trợ tiền cho các hoạt động chống phá.

Thứ hai, mục đích của các hoạt động chống phá nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc về công tác nhân sự, về khối đại đoàn kết dân tộc, về thành quả cách mạng của đất nước ta qua các thời kỳ, về định hướng, mục tiêu, về công cuộc đấu tranh chống tham nhũng… với âm mưu là gây chia rẽ, mâu thuẫn khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân, tiến tới thay đổi kế hoạch Đại hội Đảng các cấp.

Thứ ba, với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian qua, các đối tượng phản động trong và ngoài nước ra sức lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá, thúc đẩy âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng còn dụ dỗ các đối tượng bị phạt tù, các nhà báo, nhà văn, cán bộ, đảng viên sai phạm, thoái hóa biến chất viết bài với nội dung xấu tung lên mạng xã hội; tán phát rộng rãi các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chính trị xấu, độc, phản động. Đồng thời, kích động các hoạt động tụ tập gây rối, ảnh hưởng ANTT, cố tình tạo các “điểm nóng” để thu hút dư luận, tạo sự hiểu nhầm của nhân dân và cộng đồng quốc tế về tình hình trong nước. 

Mặc cho những thủ đoạn nham hiểm và ngày càng biến ảo tinh vi, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đối tượng phản động vẫn luôn đi ngược lại với mong muốn, lợi ích của toàn thể nhân dân Việt Nam, trái ngược với thực tiễn sinh động và phát triển vượt bậc của đất nước ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù vậy, chúng ta không được chủ quan, lơ là, tạo kẽ hở cho những “ngọn gió độc” đó xâm lấn. Chính mỗi người dân chúng ta, bằng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng được nuôi dưỡng và gìn giữ qua nhiều thế hệ, càng phải kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên cần được triển khai đồng bộ, có hệ thống các chủ trương, giải pháp. Thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hữu hiệu, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhất là khi Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Tuệ Trang

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC