Cất cánh 2020

10:36 29/01/2020        1086“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi rõ trong bản Di chúc cách đây hơn 50 năm. Đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, còn nhiều khó khăn nhưng thế hệ trẻ luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn nhân dân chăm sóc, kỳ vọng, khích lệ, yêu thương.

 Thanh niên phải tiên phong, gương mẫu, có đức, có tài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

“Đã là đoàn viên, thanh niên phải đi đầu, xung kích, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Hơn nữa là đảng viên trẻ càng phải tiên phong, gương mẫu, tức là đi đầu, làm gương, nêu gương cho mọi người làm theo... Đoàn viên, thanh niên là đội hậu bị của Đảng, rất vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề nên thanh niên không được hài lòng với kết quả đã đạt được.

Để tiên phong, gương mẫu trên từng lĩnh vực công tác, cần nhiều yếu tố, các phong trào, điều lệ Đoàn, phương hướng công tác... đặc biệt là phải có đức, có tài. Đức đi đôi với tài nhưng đức phải là gốc, đức phải trước tiên”.

(Trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại chương trình Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức)

Xung kích đối với nhiệm vụ chung của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

“Đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích đối với nhiệm vụ chung của đất nước, trong đó có việc phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại với tổ chức thanh niên các nước.

Đoàn Thanh niên phải có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ để làm sao lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào, nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn có nhiều gian khổ, khó khăn để thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

(Trích phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20/3/2019).

Siêng năng trong học tập và rèn luyện

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

“Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng phát triển giáo dục và đã đặt giáo dục là mục tiêu trong Chiến lược phát triển con người của Nhà nước ta, qua đó nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là khâu đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Các cháu học sinh và các bạn trẻ cố gắng chăm chỉ, siêng năng trong học tập và rèn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa học với hành, để kiến thức có được sẽ sâu hơn, chắc hơn và thực sự có ích trước tiên cho chính bản thân mình, sau đó là gia đình và cộng đồng”.

(Trích phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 trường THPT Tháp Mười - huyện Tháp Mười, Đồng Tháp)

ANH VŨ (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/cat-canh-2020-d2077793.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC