300 cán bộ Đoàn quận Hà Đông được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ

15:33 06/07/2020        196Từ ngày 4 - 6/7, Quận đoàn Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn khối phường và khối cơ quan doanh nghiệp.

Chương trình nhằm nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt nắm vững, cũng như nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cần thiết để vận dụng vào thực tiễn công tác và phong trào thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư.

Tại chương trình, 300 học viên được học tập nội dung: Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Kỹ năng sử dụng mạng xã hội có ích, kỹ năng hoạt náo và tổ chức các trò chơi cho thanh thiếu nhi.

Ngoài tập huấn kỹ năng, học viên được học chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Ngoài tập huấn kỹ năng, học viên được học chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Lớp tập huấn cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị; Góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn quận.

Chương trình tập huấn thu hút đông đảo cán bộ Đoàn tham gia

Chương trình tập huấn thu hút đông đảo cán bộ Đoàn tham gia

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của tổ chức Đoàn. Qua đó, chương trình góp phần giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; Khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong lao động nhằm đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN DŨNG (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/300-can-bo-doan-quan-ha-dong-duoc-tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-d2086379.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC