187 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội

13:50 25/05/2020        257Trong hai ngày 26 và 27/5, Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang gắng sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020); Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Thủ đô và đất nước; Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội có sự tham gia của 187 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 525 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX; Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố và Đảng bộ cơ quan ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ trước, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đối với thế hệ trẻ trước sự nghiệp đổi mới của Thủ đô và đất nước, chặng đường phía trước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thử thách, tất cả cán bộ đảng viên quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội trong sạch, vững mạnh; Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô, nhiệm vụ chính trị của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô trong những năm tới.

NGUYỄN DŨNG (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/187-dai-bieu-tham-du-dai-hoi-dang-bo-co-quan-thanh-doan-ha-noi-d2084297.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC