100% các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học 02 chuyên đề học và làm theo lời Bác

14:47 18/05/2022        1122Ngày 18/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô dưới hình thức trực tiếp, kết nối với 100% các điểm cầu trực tuyến do các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức, triển khai.

Ngoài điểm cầu tại trường Lê Duẩn, hội nghị được livestream (phát trực tiếp) trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội để 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên Thủ đô theo dõi, học tập; Đồng thời, 107 điểm cầu tại 107 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia theo dõi, học tập.

Giáo sư Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các chuyên đề

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có toàn thể cán bộ, đoàn viên, đảng viên, người lao động cơ quan Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Các đồng chí là thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp thành phố và CLB Lý luận trẻ khối các trường Đại học, học viện cao đẳng trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu nhân tài - nhân lực truyền đạt các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (dành cho cán bộ Đoàn) và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước” (dành cho đoàn viên, thanh niên).

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia hội nghị

Sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; Đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt chi đoàn, đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, các đơn vị sẽ cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác vào các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Nguyễn Dũng (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC