VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 121-KH/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 24/04/2020
Người ký
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Thể loại Hệ thống văn bản