VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 121-KH/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 24/04/2020
Người ký
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Thể loại Hệ thống văn bản

VĂN BẢN KHÁC

Ký hiệu Ngày Trích yếu File
62a-KH/TĐTN-BTG 03/07/2020 Kế hoạch Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022
69-HD/TĐTN-BTG 30/06/2020 Hướng dẫn về việc thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ "Lý luận trẻ" giai đoạn 2020 - 2022
124-KH/TĐTN-BTG 03/06/2020 Kế hoạch Theo dõi, nắm tình hình đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thanh niên đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
73-HD/TĐTN-BTG 21/05/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
115-KH/TĐTN-BTG 20/05/2020 Kế hoạch công tác "Dân vận khéo" năm 2020
121-KH/TĐTN-BTG 08/05/2020 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
104 - KH/TĐTN-CTTN 06/05/2020 Kế hoạch Tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp
183-TB/TĐTN-BTG 16/04/2020 Thông báo kết quả thi tuần 4 Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội"
2521-CV/TĐTN-BTG 16/04/2020 CV V/v đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và thực hiện nghiêm cách ly xã hội
116-KH/TĐTN-BTG 16/04/2020 Kế hoạch triển khai, học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên