Loading ...
Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Thứ 3, 14/03/2017 - 16:33
"Chúng ta đã thổi được tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên rất tốt nhưng nếu chậm về cơ chế, chính sách hỗ trợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của thanh niên. Vì vậy, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp là một trong nhiệm vụ quan trọng năm 2017. Bên cạnh đó phải giải quyết vấn đề việc làm, định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh, sinh viên tránh tình trạng thừa thầy, thiếu thợ"...
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn,
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.


Đó là khẳng định của Bí thư thứ nhất T. Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong trong Hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (UBQG) lần thứ 28 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Trong năm 2016, Ủy ban Quốc gia về thanh niên đã tích cực, chủ động trong phối hợp với các bộ ngành tổ chức 2 chương trình đối thoại, 5 đoàn kiểm tra liên ngành, 4 hội nghị tuyên truyền tập huấn về các nội dung triển khai một số chính sách và đề án trọng điểm của các bộ, ngành liên quan đến thanh niên như: Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020; Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Dự án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

Trong đó bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên 2005; Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai một số văn bản thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên; Thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Ủy ban thanh niên theo kế hoạch năm 2017. Trong đó, tập trung các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên trong khối ASEAN, tham gia vào các dự án quốc tế hỗ trợ và phát triển thanh niên. phối hợp với các bộ, ngành kiểm tra 10 tỉnh thành, bộ ngành về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên.

"Trong năm 2017, dù hệ thống cơ chế chính sách dành cho thanh niên đã đa dạng nhưng cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt, chính sách cần tập trung vào khởi nghiệp cho thanh niên. Riêng với các chế độ chính sách hiện có, cần nhanh thực hiện hóa giúp mọi đối tượng thanh niên được hưởng quyền lợi sớm, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng và hướng nghiệp và tạo điều kiện thêm về các sân chơi dành cho thanh niên để giảm tỉ lệ thanh niên tham gia vào các vấn đề tiêu cực trong xã hội (ma túy, bạo lực,...)", đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.
Ngọc Linh
CÁC TIN TỨC KHÁC