Loading ...
Xây dựng tổ chức
Xây dựng lớp thanh niên bản lĩnh, trí tuệ không “nhạt Đảng – khô Đoàn”
Thứ 5, 14/12/2017 - 10:26
Sau lễ bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, sáng 13/12, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI chủ trì họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Cùng tham dự họp báo có các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương và đông đảo phóng viên các đơn vị báo chí.

Trả lời các câu hỏi về chương trình hành động của Đại hội đáp ứng kỳ vọng của Tổng Bí thư về việc khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn”, thanh niên phải có bản lĩnh, xứng đáng làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của nhà nước, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bằng nhiều biện pháp khác nhau, tuyên truyền qua mạng xã hội. Cán bộ Đoàn phải gương mẫu, cống hiến tài năng, sức trẻ... Đồng thời, cung cấp nhiều thông tin chính thống, kịp thời, giúp thanh niên nắm vững quan điểm, tránh những thông tin luận điệu xuyên tạc, chống phá...


Các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì họp báo 


 Anh Lương cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tổ chức nhiều hội thảo, chương trình để thanh niên nắm bắt, hiểu rõ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về vấn đề nhạt Đoàn, trong thanh thiếu niên, anh Lương cho biết, giải pháp đặt ra là tuyên truyền để thanh niên hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên, những đóng góp của thanh niên qua các thời kỳ; đổi mới nội dung, phong trào hành động cách mạng của Đoàn, giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành thêm. Cùng với đó, Đoàn sẽ tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xu hướng của giới trẻ. Hiểu được thì mới thiết kế nội dung hoạt động phù hợp được. Bên cạnh đó, phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đề cao việc noi gương, tiên phong, sâu sát với thanh niên..Về vấn đề bản lĩnh của thanh niên, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, đây là vấn đề đặt ra trong bối cảnh tình hình mới, yếu tố bản lĩnh đóng vai trò quan trọng. Trong dự thảo Nghị quyết cũng nêu, việc giáo dục lý tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, cung cấp các thông tin chính thống. Đổi mới, triển khai các phong trào cách mạng, các vấn đề mới về khởi nghiệp, học ngoại ngữ, vừa là bồi dưỡng lý tưởng, cung cấp thêm kiến thức, vừa là môi trường rèn luyện, thông qua đó để rèn bản lĩnh cho thanh niên.

Đối với vấn đề, Đề án nhân sự của Ban Bí thư T.Ư Đoàn là 7 người nhưng Đại hội mới chỉ bầu ra được 4 Bí thư T.Ư Đoàn, việc kiện toàn sẽ được tiến hành như thế nào? Chất lượng cán bộ Đoàn hiện có đáp ứng yêu cầu kiện toàn Ban bí thư?... Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng: Quy trình để bầu ra được Bí thư T.Ư Đoàn là rất chặt chẽ, qua rất nhiều bước; phải tìm ra được người hội tụ đủ yếu tố, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn, có thể đảm đương được trọng trách, gánh các trách nhiệm của một Bí thư T.Ư Đoàn. Thường sau Đại hội, vấn đề khuyết Bí thư là bình thường, khi nào tìm được những người đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng của Đoàn, Đảng, T.Ư Đoàn sẽ kiện toàn.Về vấn đề làm gì để thanh niên làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất theo phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, phải trang bị tâm thế cho thanh niên hiểu về thực trạng đất nước, phát huy được những gì thuận lợi, hạn chế được khó khăn. Cùng với đó, giúp thanh niên nhận thức được vị trí, đủ hành trang, kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc, kiến thức kỹ năng xã hội, hiểu biết về thế giới.

“Hiểu đúng, hành trang đầy đủ thì hành động đúng. Cũng vì thế, Đại hội lần này tổ chức nhiều diễn đàn để các đại biểu đối thoại với các bộ trưởng, hiểu thêm về chính sách của Đảng, Nhà nước, góp ý về chính sách để đóng góp giải pháp” -  anh  Lê Quốc Phong cho biết.
Vũ Thoa - Lê Dung - Vương Đức