Loading ...
Xây dựng tổ chức
Vinh danh 45 công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc
Chủ nhật, 01/10/2017 - 17:56
Tối 30/9, tại Hà Nội, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV năm 2017.
Đồng chí Uông Chu Lưu – UVBCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong – UV dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi

Đến dự buổi lễ có đồng chí Uông Chu Lưu – UVBCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong – UV dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Bí thư TƯ Đoàn.
Sau 3 lần tổ chức Giải thưởng đã có 192 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được vinh danh. Đây là những gương mặt trẻ được bình xét từ 208 hồ sơ của 57 tỉnh đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Và 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được tuyên dương lần này là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, đại diện cho hàng trăm ngàn cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cả nước đang nỗ lực học tập, công tác phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được tuyên dương cũng rất phong phú và đa dạng. Trong đó có nhiều tấm gương xuất sắc đại diện trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, luôn có tinh thần chủ động xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực trong tham mưu, đề xuất nhiều ý tưởng sáng kiến, tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức, công vụ trong quá trình công tác.

Thông qua việc tổ chức giải thưởng cũng như triển khai phong trào “3 trách nhiệm” giúp cán bộ, công chức, viên chức trẻ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước; thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, nêu cao ý thức hết lòng phục vụ nhân dân, đồng thời bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ tự tin hơn trong công việc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Uông Chu Lưu - UVBCH TƯ Đảng, PhóChủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhấn mạnh: “45 gương mặt trẻ hôm nay dù ở đâu, trên bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí đều năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị.”

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp từ việc đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác; tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với chủ trương tinh giảm biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo định hướng đổi mới, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công việc; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giải quyết công việc một cách nhanh chóng, chất lượng, hiệu quả, chủ động và từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách  nhiệm, xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chất lượng và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng.


Theo TTTĐ