Loading ...
Xây dựng tổ chức
Thống nhất công tác Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV
Thứ 2, 09/10/2017 - 22:05
Ngày 9/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV, kỳ họp lần thứ 24, tại Nhà Văn hóa Học sinh- Sinh viên Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và biểu quyết về đề án và danh sách đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thư XI; Danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Ban kiểm phiếu; Chương trình và quy chế Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Thành phố lần thứ XV...


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, chương trình Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội lần thứ XV sẽ diễn ra trong 3 ngày (18, 19 và 20/10/2017) với 2 phiên.

Tại chương trình phiên thứ nhất, các đại biểu dự Đại hội sẽ dâng hương tại Nhà di tích H67; Khai mạc triển lãm ảnh “Dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô”, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau đó, Đại hội sẽ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo quá trình xây dựng và tóm tắt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Hướng dẫn đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022  và đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; thảo luận tại tổ.

Báo cáo kiểm điểm của BCH Thành đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Trình bày Dự thảo Đề án Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thảo luận tại các tổ: ứng cử, đề cử nhân sự  tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV; Bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022;  Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong phiên thứ hai, Đại hội sẽ Báo cáo của BCH Thành đoàn Hà Nội khoá XIV trình Đại hội XV; Phóng sự; Tham luận; Khen thưởng nhiệm kỳ; Ra mắt BCH Thành đoàn khoá XV; Phát biểu của đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Phát biểu của lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội; Đại biểu Đại hội tham gia các diễn đàn thảo luận...

Cùng với đó, các đại biểu sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tham luận; Báo cáo kết quả thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội công bố kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chia tay các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Thành đoàn khoá XIV không tham gia BCH Thành đoàn khoá XV; Một số hình ảnh về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV; Thông qua Nghị quyết Đại hội; Diễn văn bế mạc Đại hội…

Sau khi kết thúc đại hội sẽ diễn ra Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã cho biết về quá trình chuẩn bị Đại hội. Đồng chí chia sẻ khó khăn trong công tác chuẩn bị như về thời gian, địa điểm, nguồn lực...

Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội thông báo, cho đến thời điểm hiện nay, Thành đoàn Hà Nội đã thống nhất và sẵn sàng cho Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2020.

Đồng thời đồng chí Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn, các đồng chí trong Ban chấp hành Thành đoàn phải rõ ràng, có trách nhiệm cao trong công tác Đại hội; lan tỏa và có phương án cung cấp thông tin chính xác cho đoàn viên, thanh niên… 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Các đồng chí Thường trực Thành đoàn chủ trì hội nghị


Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV
Theo TTTĐ