Loading ...
Xây dựng tổ chức
Thông báo phân công Ủy viên BTV, BCH Thành đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Thứ 4, 29/11/2017 - 23:07
Ngày 29/11, Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội thông báo về việc phân công Ủy viên BTV, BCH Thành đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Cụ thể, căn cứ vào Quyết định 3629 – QĐ/TWĐTN – BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Ủy viên BCH Thành đoàn Hà Nội khóa XV, BTV Thành đoàn Hà Nội đã ra thông báo phân công Ủy viên BTV, BCH Thành đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau đây là toàn văn Thông báo:

  
Trọng Việt