Loading ...
Xây dựng tổ chức
Thanh niên hiến kế để thực hiện tốt Nghị quyết 25 của Đảng
Chủ nhật, 10/06/2018 - 18:55
Sáng 9/6, Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại tọa đàm

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết và vai trò của tuổi trẻ trong tổ chức thực hiện, Trung ương Đoàn đã tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập; đồng thời ban hành chương trình hành động số 56 CT/TWĐTN ngày 27/10/2008 để thực hiện Nghị quyết. 100% tình, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có chương trình thực hiện Nghị quyết 25 phù hợp với địa phương, đơn vị.

10 năm qua, với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai Nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những tiến triển mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ.

Tham dự tọa đàm còn có các chuyên gia, cựu cán bộ Đoàn

Việc ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Ban chấp hành Trung ương Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI đã tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho Đoàn hoạt động; chế động, chính sách công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ ngày càng được quan tâm; vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định.

Trong 10 năm qua, toàn Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 2.184.913 đoàn viên ưu tú, trong đó có 1.207210 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đoàn đã giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy, đảng chính quyền. Tỷ lệ cán bộ đoàn tham gia cấp ủy Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tham gia Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp cao…

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai Nghị quyết 25, Kết luận số 80 của Đoàn Thanh niên vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Tính cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết ở nhiều cấp bộ Đoàn, nhiều cán bộ đoàn chưa tốt; các hoạt động giáo dục thanh niên nhiều nơi còn hình thức, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn; chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở nhất là khu vực xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng được nhu cầu…

Anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham góp ý kiến tại tọa đàm

Vì vậy, tại tọa đàm, đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: phát huy vai trò tham mưu của Đoàn Thanh niên đối với cấp ủy đảng; kết quả thực hiện các chính sách dành cho cán bộ đoàn các cấp; những vấn đề đặt ra trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; việc tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình đô…

Trong đó, thực hiện các chính sách dành cho cán bộ đoàn các cấp được các đại biểu đặc biệt quan tâm, bởi thực tế đang có nhiều khó khăn, bất cập. Tình trạng cán bộ đoàn cấp xã, phường phải kiêm nhiệm cùng lúc rất nhiều vai trò diễn ra nhiều nơi vì không có đầu ra. Bên cạnh đó, việc tinh giản biên chế cũng khiến đầu vào của cán bộ đoàn gặp nhiều khó khăn; nguồn kinh phí cho Đoàn động cũng có nhiều hạn chế. Sự già hóa dân số, dịch chuyển lao động đòi hỏi phải dự báo tốt hơn công tác thanh niên.

Cơ chế, chính sách cho cán bộ đoàn là vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm

“Nghị quyết 25 ra đời đã giúp cho Đoàn Thanh niên đạt được những sản phẩm rất rõ nét như diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng… Tuy nhiên, trong 6 nhóm chỉ tiêu của Đoàn thì có đến 3 nội dung chưa đạt được. Vì vậy, Đoàn cần xem xét một cách thấu đáo để đánh giá với Nghị quyết 25 đã đạt và chưa được gì. Đặc biệt, trong báo cáo tổng kết nghị quyết cần phải đưa ra các dự báo sát và trực tiếp với tình hình của tổ chức Đoàn” – anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Qua 16 lượt ý kiến, đã có rất nhiều vấn đề được gợi mở. Điều đó xác lập rõ vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện tốt Nghị quyết 25. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, có nhiều hạn chế phát sinh nhưng cũng có hạn chế trở thành bệnh kinh niên như chất lượng cơ sở Đoàn còn yếu kém.

Vì vậy, việc tổ chức tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết chính là cơ hội để Đoàn có tiếng nói thẳng thắn, đầy đủ nhất đối với các cơ quan của Đảng; từ đó, có những kiến nghị, đề xuất  để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 25 cũng như giải quyết các khó khăn, thách thức của Đoàn như chế độ, chính sách cho cán bộ… Những ý kiến đóng của đại biểu sẽ được Ban bí thư Trung ương Đoàn tiếp thu và hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Đảng. 
Theo TTTĐ