Loading ...
Xây dựng tổ chức
Ra mắt Chi ủy và Ban giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội
Thứ 6, 03/08/2018 - 15:51
Ngày 3/8, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội, BCH Thành đoàn Hà Nội công bố quyết định về công tác cán bộ của Cung Thanh niên Hà Nội và thành lập chi bộ, chỉ định Ban chi ủy chi bộ Cung Thanh niên Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn, Thủ trưởng cơ quan Thành đoàn Hà Nội phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi bộ Cung Thanh niên Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn, Thủ trưởng cơ quan Thành đoàn Hà Nội phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi bộ Cung Thanh niên Hà Nội


Theo đó, căn cứ QĐ số 2614/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND TP Hà Nội về việc thành lập Cung Thanh niên Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Nhà Văn hóa Học sinh sinh viên Hà Nội và Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội quyết định phân công đồng chí Nguyễn Khánh Bình – UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội.


Đồng thời, Thành đoàn Hà Nội cũng bổ nhiệm đồng chí Lại Hồng Đăng – Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội bắt đầu từ ngày 1/8/2018 (Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm). Đồng chí Dương Việt Hà – Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội từ ngày 1/8/2018 (Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm). Đồng chí Trần Phúc Lộc – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội (Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm).


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn, Thủ trưởng cơ quan Thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Cung Thanh niên Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn, Thủ trưởng cơ quan Thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Cung Thanh niên Hà Nội


Sáng ngày 3/8, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội công bố quyết định thành lập Chi bộ và chỉ định Ban Chi ủy chi bộ Cung Thanh niên Hà Nội.


Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội ra quyết định thành lập Chi bộ Cung Thanh niên Hà Nội đồng thời chỉ định Ban Chi ủy chi bộ Cung nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khánh Bình – UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội làm Bí thư Chi bộ. Đồng chí Dương Việt Hà – Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội làm Phó Bí thư Chi bộ. 5 đồng chí được chỉ định làm chi ủy viên gồm: Đồng chí Lại Hồng Đăng, đồng chí Trần Phúc Lộc, đồng chí Bùi Thị Mỹ Hạnh, đồng chí Nguyễn Lan Anh, đồng chí Lương Văn Khoa.


Tham dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn, Thủ trưởng cơ quan Thành đoàn Hà Nội chúc mừng Chi bộ và Chi ủy chi bộ và Ban giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn nhấn mạnh: “Với sự ra đời của chi bộ Cung Thanh niên Hà Nội, tôi mong các đồng chí trong chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của tập thể để xây dựng Chi bộ Cung ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa, góp sức cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố”.


Theo TTTĐ