Loading ...
Xây dựng tổ chức
Phiên thứ hai - Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa 15
Thứ 4, 18/10/2017 - 16:31
Chiều nay (18/10), phiên họp thứ hai Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022 được tổ chức.


Các đại biểu khách mời tham dự phiên thứ hai của Đại hội


13h30, Các đại biểu tại Đại hội tiến hành các nội dung: Trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Thành đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XIV phát biểu tại phiên Đại hội thứ hai


Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XIV đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2012- 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cho biết: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012- 2017 có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV. Trong suốt nhiệm kỳ, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát; được cấp ủy chính quyền tạo điều kiện thuận lợi và được các ban, ngành, tổ chức chính trị tích cực phối hợp, hỗ trợ.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội


Chất lượng tổ chức Đoàn các cấp được củng cố, kiện toàn và nâng cao một bước. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của thanh thiếu nhi. Các hoạt động được triển khai sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức, cách làm hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và gắn với các nhiệm vụ cụ thể của từng khối đối tượng.

Tính kỷ cương, nề nếp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ Đoàn được nâng lên một bước. Bệnh thành tích, đối phó, hình thức trong Đoàn đang dần được khắc phục. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và việc phối hợp với các sở, ban, ngành được thực hiện tốt hơn. Công tác xây dựng Đoàn đã được quan tâm, chú trọng hơn và đạt được những thành tích nổi bật. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội luôn được Trung ương và thành phố Hà Nội đánh giá là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các đại biểu chính thức tham dự Đại hội


Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, các phong trào hành động cách mạng được Đoàn Thanh niên Thành phố triển khai đồng bộ, sâu rộng, phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được chú trọng.Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội chủ trì Trung tâm thảo luận số 2 tại phiên thứ hai của Đại hội


Ban chấp hành Thành đoàn khóa XIV là một tập thể đoàn kết, thống nhất, đề cao dân chủ, các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đưa ra kịp thời, phản ánh đúng yêu cầu thực tế của công tác Đoàn và tình hình kinh tế- xã hội Thủ đô...”.  

Các đại biểu tham gia thảo luận tại 5 tổ thảo luận; Báo cáo kết quả tại các tổ thảo luận; Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa 15; Bầu Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khoá 15, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 và báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn...

Theo TTTĐ