Loading ...
Xây dựng tổ chức
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội chúc mừng Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
Thứ 3, 17/10/2017 - 14:51
Hướng tới kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2017), vừa qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBCH TƯ Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và chúc mừng TƯ Hội LHTN Việt Nam, Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam đã nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hi sinh để giành lại độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; ra sức học tập, lao động, rèn luyện để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBCH TƯ Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng TƯ Hội

Trải qua 61 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Trong mọi giai đoạn lịch sử, ở bất cứ hoàn cảnh nào, vượt qua những khó khăn, thách thức, các thế hệ thanh niên Việt Nam đều phát huy vai trò xung kích, tiên phong, tình nguyện thực hiện các sứ mệnh vinh quang của dân tộc. Truyền thống đó đã được hun đúc, trao truyền qua các thế hệ và trở thành đặc trưng quý báu của thanh niên Việt Nam.

 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBCH TƯ Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm và chúc mừng TƯ Hội LHTN Việt Nam, Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà. Tại Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt đánh giá cao các hoạt động xung kích xây dựng phát triển kinh tế. Đồng chí cũng kêu gọi các hội viên  nâng cao nhận thức về vai trò của tuổi trẻ trước vận mệnh của đất nước, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã đề ra.

 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBCH TƯ Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Đáp lại tình cảm của thanh niên Thủ đô, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam chúc mừng những kết quả thanh niên Hà Nội đã đạt được và hy vọng tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Theo TTTĐ